Tweede Kamer doet aangifte tegen Utrechtse moskee alFitrah

Print
Tweede Kamer doet aangifte tegen Utrechtse moskee alFitrah

Afbeelding: ANP

De Tweede Kamer heeft aangifte tegen de Utrechtse moskee alFitrah gedaan. Vermoedelijk heeft het te maken met vermoedens van meineed tijdens een openbaar verhoor onder ede.

Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) bevestigde donderdag dat de onderzoekscommissie buitenlandse beïnvloeding moskeeën aangifte heeft gedaan tegen de Utrechtse moskee alFitrah. Over de aard van de aangifte wilde hij geen mededelingen doen.

Eerder was al bekend dat de parlementaire commissie een onderzoek was begonnen tegen bestuursvoorzitter en Imam Suhayb Salam van de alFitrah-moskee. De ondervragingscommissie beraadde zich na bestudering van zijn antwoorden op stappen tegen Salam, die vandaag hard botste met de commissie tijdens zijn verhoor. Liegen onder ede is strafbaar en hij zou dan in het uiterste geval vervolgd kunnen worden voor meineed.

Lees ook: Heel Nederland valt over de imam van de alFitrah-moskee (maar zelf ligt hij er geen seconde wakker van)

Advocaat Anis Boumanjal, die alFitrah had bijgestaan in de procedure tegen de Commissie, weet niets van een aangifte. ,,Voor zover ik het kan overzien, is er geen meineed gepleegd. We zullen in de nabije toekomst zien of een aangifte enig fundament heeft of eentje voor de bühne is geweest.”

Eindrapport

Donderdag presenteerde de parlementaire ondervragingscommissie het eindrapport naar ongewenste beïnvloeding van islamitische organisaties.

Daaruit blijkt dat een enkele overheidsinstantie in Nederland zicht heeft op alle geldstromen waarmee islamitische landen ongewenste invloed uitoefenen. Het ontbreekt organisaties en gemeenten daarvoor aan bevoegdheden.

Gemeenten hebben vaak nauwelijks in de gaten wat er speelt. Dat is alleen anders als burgemeesters en/of ambtenaren via informele wegen er de vinger achter krijgen. De schimmigheid komt van twee kanten: van financiers uit met name de Golfstaten en Turkije, en van de ontvangende partijen in Nederland.

Dat zijn doorgaans stichtingen die zich bezighouden met zaken als informeel islamitisch onderwijs, liefdadigheid en religie. Voor de schenkers is het is onnodig voorwaarden aan de giften te verbinden, omdat de donateurs vrijwel uitsluitend geld geven aan organisaties die hun politiek-religieuze visie onderschrijven.

Maatregelen

De commissie somt een reeks mogelijke maatregelen op om meer grip te krijgen op de kwestie, zoals uitbreiden van de bevoegdheden van het Financieel Expertise Centrum en een taskforce waarin verschillende overheidsinstanties samen werken. Ook is het een optie de ontvangende partijen te verplichten een jaarrekening te publiceren of een compleet verbod op buitenlandse financiering voor religieuze financiering af te kondigen, zoals in Oostenrijk. Een keuze hierover gaat de commissie nadrukkelijk uit de weg. ‘Het is nu aan de politieke partijen om conclusies te trekken.’

Mede om die reden stapte PVV-Kamerlid Edgar Mulder eind vorige maand uit de commissie. In zijn beleving weigeren de andere leden vanwege onderlinge onenigheid harde conclusies te verbinden aan het gegeven dat moskeeën aangestuurd worden vanuit islamitische landen.

Buitenlands geld

Volgens het rapport wordt met het buitenlandse geld vaak een fundamentalistische islamitische boodschap verspreid. Het gaat onder andere om salafisme en gedachtegoed van de Moslimbroederschap. Die laatste beweging wordt in verband gebracht met de Blauwe Moskee uit Amsterdam. Het moskeegebouw is van een stichting onder voorzitterschap van een Koeweitse ex-topambtenaar die lid is van de Koeweitse Moslimbroederschap. De commissie schrijft ook dat hoofdimam Yassin Elforkani in 2019 de Moslimbroeders zou hebben geprezen in een gebed vanwege de dood van de Egyptische ex-president Mohamed Morsi.

Elforkani zelf ontkent iedere band met de Moslimbroeders.

Aanjagers

De commissie waarschuwt in het rapport ook voor ‘salafistische aanjagers’ die heel goed weten wat ze publiekelijk wel en niet kunnen zeggen en ‘façadepolitiek’ bedrijven, omdat ze binnenskamers een radicaler verhaal vertellen.

Net als in de verhoren besteedt het rapport veel aandacht aan de salafistische As Soennahmoskee in Den Haag en Al Fitrah uit Utrecht. As Soennah is ook commercieel actief, bijvoorbeeld met verhuur van vakantiehuizen en garageboxen. De stichting beschikt over een spaarpot van 4 miljoen euro waarvan de herkomst onduidelijk is.

AlFitrah

Van de voorman van Al Fitrah, Suhayb Salam, brengt de commissie in herinnering dat hij in 2014 op YouTube vertelde dat kinderen op Nederlandse basisscholen worden ‘kapotgemaakt’, omdat ze er te horen krijgen dat ieder mens gelijk is. Salam betoogt het tegendeel, omdat moslims naar het paradijs gaan en ongelovigen naar de hel. Bij islamlessen van Al Fitrah leren kinderen dat afvalligen de doodstraf verdienen.

Het rapport stelt ook dat invloed van de Turkse overheid in Nederland leidt tot ‘sociale druk en intimidatie’ van onder meer Koerden en Armeniërs. Door de komst van president Erdogan heerst er ‘een toenemende antiwesterse visie’, waarbij Nederlandse Turken te horen krijgen ‘dat het land waarin ze wonen de vijand is’.