3,4 miljard noodsteun aan KLM, maar piloten moeten minstens 20 procent salaris inleveren

Print
3,4 miljard noodsteun aan KLM, maar piloten moeten minstens 20 procent salaris inleveren

Minister Wopke Hoekstra van Financiën en Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geven een toelichting op het financiële steunpakket aan KLM. Afbeelding: ANP

KLM krijgt in totaal 3,4 miljard euro aan leningen om de coronacrisis door te komen. Maar de steun is niet gratis: piloten en ander personeel dat drie keer modaal verdient, moeten minstens 20 procent van hun salaris inleveren.

Voor personeel in lagere salarisschalen gelden lagere percentages. Het is aan KLM en de vakbonden om hier afspraken over te maken. Daarnaast zal er de komende tijd 15 procent in de kosten worden gesneden. Zolang KLM financiële steun ontvangt, mag het bedrijf geen bonussen of dividend uitkeren.

Lening

De overheid gaat KLM 1 miljard euro lenen en geeft daarnaast een garantie van 90 procent af voor 2,4 miljard euro aan aanvullende leningen, die door 11 banken worden verstrekt. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra was het kabinet alleen bereid om steun te verlenen ‘onder zwaarwegende voorwaarden’. „Het gaat immers om belastinggeld van ons allemaal.”

Om erop toe te zien dat KLM zich aan de afspraken houdt, wordt er namens de overheid een state agent aangesteld, die direct toegang heeft tot informatie en aanwezig mag zijn bij relevante vergaderingen van het bestuur van KLM.

Behalve financiële voorwaarden zijn er ook andere afspraken gemaakt. Zo zal het aantal nachtvluchten op Schiphol met 20 procent worden verminderd, van 32.000 naar 25.000. Ook belooft KLM eraan bij te dragen dat de luchtvaartsector de CO2-uitstoot per passagierskilometer met 50 procent verminderd. Ook zorgt het bedrijf ervoor dat vanaf 2030 14 procent van de brandstof duurzaam is. Verder neemt KLM deel in de nieuwe biokerosinefabriek in Delfzijl.

Schiphol

Nederland steunt KLM omdat het bedrijf volgens de regering veel werkgelegenheid biedt en tevens cruciaal is voor de internationale hubfunctie van Schiphol. Om ervoor te zorgen dat KLM en Schiphol een grote speler in het wereldwijde vliegverkeer blijft, zijn er ook afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM. Zo zijn er hardere toezeggingen dat KLM in Nederland gevestigd blijft en Nederlandse verkeersrechten houdt.

Milieuclubs niet blij met afspraken

Milieuorganisaties zijn niet te spreken over de klimaatvoorwaarden voor de staatssteun aan KLM. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland kan de maatschappij grotendeels op oude voet verder met onder meer dagelijkse vluchten naar Brussel en overlast voor omwonenden van Schiphol in de nacht en door uitstoot van fijnstof en CO2.

„De klimaatvoorwaarden schieten ruimschoots tekort en dat is zeer teleurstellend”, aldus de klagers. „KLM is een grote vervuiler en moet zich net als andere sectoren houden aan klimaatafspraken. Blind vertrouwen op biokerosine brengt ons nog verder van huis, en ook de CO2-reductie doelen zijn te mager om serieus te nemen.”

Volgens de organisaties had het kabinet de keuze voor groen en eerlijk kunnen maken, maar is anders besloten. Zo hekelen de milieuclubs het uitblijven van belastingen op tickets en kerosine. Verder had volgens hen meer ingezet moeten worden op synthetische kerosine en zou KLM veel minder korte afstandsvluchten moeten uitvoeren naar plaatsen met een snelle treinverbinding als Londen, Parijs, Frankfurt en Brussel.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zijn deze garanties het belangrijkste dat Nederland heeft binnengehaald. De toekomst van Schiphol als internationale hub is volgens haar veiliggesteld. „Dat is een strategisch belang dat we absoluut niet wilden kwijtraken.”

Aandelen

Volgens Hoekstra kan KLM met het steunpakket ‘tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit’. Of er uiteindelijk meer nodig is, zal volgens hem afhangen van de ontwikkeling van de economische omstandigheden.

Hoekstra stelt dat nu niet is overwogen om meer aandelen in het luchtvaartbedrijf te kopen. „Daar was geen vraag naar vanuit de onderneming en er was geen behoefte of noodzaak bij de Staat”, aldus de minister. Toch kan in de toekomst het verwerven van een groter belang toch aan de orde zijn, temeer omdat het bedrijf relatief veel schulden ten opzichte van het eigen vermogen heeft. Hoekstra: „Het kan zijn dat de onderneming ons vraagt deel te nemen. We zullen dan opnieuw moeten wegen of dat verstandig is.”

Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in de luchtvaartgroep. De Franse regering kondigde eerder aan zusterbedrijf Air France te ondersteunen met een pakket ter waarde van zo’n 7 miljard euro.

Steun kan Nederland meer zeggenschap bij Air France-KLM opleveren

Het steunpakket voor KLM biedt de Nederlandse overheid de mogelijkheid om meer zeggenschap te krijgen bij moederbedrijf Air France-KLM. Afgesproken is dat de aandeelhouderslening van 1 miljard euro kan worden omzet in aandelen in de holding, net als de lening van 3 miljard euro die de Franse staat eerder verstrekte aan de luchtvaartgroep.

Nederland kocht zich vorig jaar in bij Air France-KLM om het belang van KLM en Schiphol voor de economie, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat beter te kunnen verdedigen. De overheid had al sinds de overname van KLM in 2004 een klein belang in alleen KLM, maar dat bleek niet de gewenste invloed op te leveren op strategische zaken zoals het routenetwerk.

Net als Frankrijk heeft Nederland een aandelenbelang van circa 14 procent in Air France-KLM. Hoeveel extra aandelen gemoeid zouden zijn met omzetting van de overheidsleningen is niet duidelijk. Wel is het in Den Haag een bron van zorg dat de Fransen een veel hoger bedrag hebben uitstaan en dus in theorie meer zeggenschap naar zich toe kunnen trekken.

Tegelijkertijd zijn Nederland en Frankrijk tot elkaar veroordeeld als het gaat om versterking van de wankele balans bij Air France-KLM. Overheidsgaranties of niet, door de extra bankleningen neemt de schuldenlast sterk toe. Dat maakt het vrijwel zeker noodzakelijk dat de twee grootste aandeelhouders op termijn aandelen bijkopen om het eigen vermogen van de luchtvaartgroep te versterken.

De twee landen zullen daarbij, meer dan bij de eerste steunoperatie het geval was, samen optrekken. Waar Frankrijk al in april zijn steunpakket op tafel legde, deed Nederland er twee maanden langer over om een akkoord te bereiken met het bedrijf en de betrokken banken. Dat komt vooral doordat het kabinet veel meer zaken van tevoren goed geregeld wilde hebben.

Nederland en Frankrijk lenen bij elkaar 4 miljard euro aan Air France-KLM om de klap van de coronacrisis op te vangen. Dat is meer dan twee keer de huidige beurswaarde van de onderneming.