Fors minder mensen verdronken in 2019

Print
Fors minder mensen verdronken in 2019

Afbeelding: Hollandse Hoogte / ANP

Het aantal verdrinkingen in Nederland is vorig jaar sterk afgenomen. Na een piek in 2018, toen in totaal 138 mensen verdronken in Nederland, daalde het aantal verdrinkingen in 2019 naar 102, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verhoudingsgewijs komen veel slachtoffers uit het buitenland: 26, een kwart van het totaal. Dit aantal bleef gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Onder inwoners van Nederland bedraagt de daling bijna een derde.

Het CBS kan daar geen eenduidige verklaring voor geven. Vorig jaar werd gedacht dat het relatief hoge aantal verdrinkingen mogelijk samenhing met de warme zomer, waarin mensen vaak gingen zwemmen. Het is inderdaad zo dat het aantal zomerse dagen in 2019 (25) lager lag dan in 2018 (37), maar uit een nadere analyse blijkt geen duidelijk verband. In 2015, 2016 en 2017 waren er minder zomerse dagen dan in 2019, terwijl iets meer mensen door verdrinking om het leven kwamen.

„Op zomerse dagen gaan mensen vaker zwemmen, maar dat doen ze vaak in een gecontroleerde omgeving”, zegt een woordvoerster van het CBS. Op veel stranden houden bijvoorbeeld lifeguards een oogje in het zeil. Mogelijk gaat het bij verdrinkingen vaak om ongevallen. Harde uitspraken kan het CBS hier niet over doen, maar regionaal uitgesplitste cijfers vormen een indicatie. Zo blijkt dat in Amsterdam, met zijn vele grachten, relatief de meeste mensen zijn verdronken in de afgelopen vijf jaar: 53. Dat is bijna een achtste van alle verdrinkingen in Nederland.

Verder valt op dat mannen veel vaker verdrinken dan vrouwen: in 2019 lieten 64 mannen/jongens en slechts 12 vrouwen/meisjes op deze manier het leven. Uit eerder CBS-onderzoek bleek dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond een drie keer zo groot risico op verdrinking lopen als de gemiddelde Nederlander.

Vroeger verdronken Nederlanders overigens veel vaker: in de jaren 50 ging het jaarlijks om 400 tot 500 mensen. Gemiddeld over de afgelopen twintig jaar verdronken jaarlijks 87 inwoners van Nederland. Negen op de tien verdrinkingen gebeuren buiten, een op de tien binnen, bijvoorbeeld in een zwembad of badkuip.

Ouderen verdrinken een stuk vaker dan jongeren. Meer dan de helft van de verdronken Nederlanders was ouder dan 60 jaar.

Reddingsbrigade Nederland is opgelucht over de flinke daling van vorig jaar en dat 2018 een uitzondering is gebleken. „Tegelijk zien we ook nog geen structurele daling en dat veel verdrinkingen onnodig zijn en voorkomen hadden kunnen worden”, zegt directeur Koen Breedveld. Daarom blijft zijn organisatie zich ervoor inzetten dat alle kinderen goed leren zwemmen, dat zij en hun ouders zich bewust zijn van de risico’s van het zwemmen in open water en dat op plaatsen waar wordt gezwommen adequate veiligheidsmaatregelen zijn.