De Jonge wuift kritiek op verzamelen data weg

Print
De Jonge wuift kritiek op verzamelen data weg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) komt aan op het Binnenhof voor de ministerraad. Afbeelding: ANP

Het kabinet wuift de kritiek weg op zijn plannen om telecomdata te verzamelen in de strijd tegen het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge (Zorg) wil het via een ‘tijdelijke wet’ mogelijk maken dat het RIVM data krijgt van waar mobiele telefoons zich hebben bevonden.

Per uur en per gemeente moet worden ‘geteld’ hoeveel mensen daar zijn (geweest). Als dan later blijkt dat er een besmettingshaard is opgelaaid, kunnen GGD’s worden gewaarschuwd als inwoners uit een bepaald gebied daar op dat moment zijn geweest.

Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft grote bezwaren tegen het plan. AP-voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt vrijdag in NRC dat de privacy van burgers in het geding is als de wet zoals die nu voorligt van kracht wordt.

Kritiek

Zijn kritiek is tweeledig. Zo zou ‘onvoldoende gegarandeerd’ zijn dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven en goed worden beveiligd. Daarnaast heeft het kabinet de ‘noodzaak om deze hypergevoelige data te vergaren’ niet duidelijk gemaakt, vindt Wolfsen.

De Jonge bestrijdt de kritiek. ,,De privacy is wél gewaarborgd, er worden geen persoonsgegevens verstrekt.” Hij benadrukt dat de AP bij het schrijven van de wet is geraadpleegd en dat de adviezen van de toezichthouder ‘zo goed mogelijk’ zijn meegewogen. Ook de Raad van State adviseert positief.

Aanpassing van het voorstel, dat na de zomer behandeld wordt in de Tweede en Eerste Kamer, ligt dan ook niet voor de hand. ,,Dit is gewoon een goed idee, dat moeten we doen’’, aldus De Jonge. ,,Alle landen om ons heen doen dit ook. Ik ga graag nog een keer in gesprek met de AP om dat toe te lichten.”

Zendmasten verzamelen die gegevens nu al constant, het kabinet wil dat het RIVM die tellingen krijgt van telecomaanbieders. Als dan bijvoorbeeld uit zendmastgegevens blijkt dat op een zaterdagmiddag veel mensen uit bijvoorbeeld Rijswijk in Amsterdam zijn geweest, dan kan de GGD in Rijswijk gewaarschuwd worden als er veel besmettingen worden gemeld in Amsterdam.

App

De telecomgegevens zouden ‘onherleidbaar’ zijn, telefoonnummers krijgt het RIVM bijvoorbeeld niet te zien. ,,De gegevens worden door de aanbieders ontdaan van alle persoonlijke informatie en daarna opgeteld.” Om de privacy van mensen in dunbevolkte gebieden te waarborgen, worden nergens aantallen onder de 15 gerapporteerd. De aanbieders vernietigen de verzamelde extra gegevens elke dag.

Het RIVM denkt met de gegevens een sneller beeld te hebben van de verspreiding van het virus. Nu wordt een besmettingshaard vaak pas geconstateerd als er drie weken later een piek is in het aantal ziekenhuis-opames.

Bovendien kan de wet helpen bij een meer gerichte aanpak. Zo kan er bij een besmetting in bijvoorbeeld Zuid-Holland worden ingegrepen, maar hoeven er op dat moment geen maatregelen te worden genomen in Groningen.

De wet moet voor ‘maximaal een jaar’ gaan gelden. Het gaat om iets anders dan de corona-app. Die moet (vrijwillige) gebruikers waarschuwen als ze dichtbij iemand met het virus zijn geweest.