In 90 seconden: deze dieren mogen gedood worden in Limburg

Print

In 90 seconden: deze dieren mogen worden gedood in Limburg. Video: De Limburger

Het doden van dieren in de natuur zorgt vaak voor ophef. Deze week leidde het nieuws over het jagen op de zogenoemde ‘probleembevers’ in Limburg nog tot boze reacties onder het bericht op onze Facebookpagina. In 90 seconden laten we je zien welke dieren in Limburg gedood mogen worden en waarom.

In Limburg worden per jaar zo’n 50.000 dieren gedood. Maar dat gebeurt niet zomaar. Er gelden vaak strenge en soms ingewikkelde regels. Om het overzichtelijk te houden kunnen we de dieren die gedood mogen worden in drie groepen verdelen: de vrij bejaagbare diersoorten, de onbeschermde diersoorten en de beschermde dieren waar een ontheffing of vrijstelling voor nodig is. Voor de laatste groep wordt vaak, maar niet altijd, als er sprake is van overlast of schade eerst geprobeerd om ze te vangen en te verplaatsen of om ze te castreren zodat ze zich niet verder voort kunnen planten. Als dat niet effectief is, wordt overgegaan tot doden.

Lees ook: Limburg krijgt afschotvrij natuurgebied, maar wild zwijn afschieten mag wel

Soorten

De haas, de fazant, de wilde eend, de houtduif en het konijn, vallen onder de eerste groep. Tot de onbeschermde diersoorten vallen bijvoorbeeld de zogenoemde exoten. Dat zijn dieren die eigenlijk niet thuishoren in Limburg, maar er vaak per toeval wel terechtgekomen zijn en hier goed gedijen, bijvoorbeeld de wasbeer. Europese regelgeving schrijft voor dat exoten zich niet verder mogen voortplanten in een gebied waar ze eigenlijk niet voorkomen. De provincie in Limburg heeft er voor gekozen om de wasberen eerst te vangen en te castreren voordat er daadwerkelijk tot afschieten over wordt gegaan. Er is nog géén wasbeer in Limburg gedood.

Lees ook: Provincie geeft schietontheffing voor wasbeer af

Wilde zwijnen

In de laatste groep vallen beschermde dieren waar een ontheffing of vrijstelling voor nodig is. Dat is een toestemming van de provincie om een bepaald dier, dat overlast en schade veroorzaakt of zich te snel voortplant, te mogen doden. Daaronder vallen in Limburg bijvoorbeeld het wilde zwijn, de vos, de bever, de gans en de ree. Vooral de wilde zwijnen zorgen voor overlast in Limburg.

Lees ook: De aanhoudende strijd tegen ‘intelligente’ wilde zwijnen, die op hun rug over een wildrooster rollen

Ze vernielen akkers en gewassen, vallen soms wandelaars aan in bossen en veroorzaken aanrijdingen op de weg. In Limburg zijn afgelopen jaar daarom 1142 wilde zwijnen afgeschoten door jagers. Geen fijn beeld, maar wel de minst pijnlijke manier.

Lees ook: Waterschap wil hulp inroepen van jagers bij aanpak probleembevers

Wolf

Maar hoe zit het nou met een wolf? Nou, die mag voorlopig nog niet afgeschoten worden. Het dier geldt nu nog als een nieuwe diersoort. Pas als een wolf zijn schuwheid verliest en op gaat duiken in woonwijken en voor overlast zorgt, kan worden besloten om toch tot afschieten over te gaan. Maar zover is het nog niet.