‘Dreiging pensioenkortingen en hogere premies niet uit de lucht’

© ANP

De financiële positie van pensioenfondsen is in juli stabiel gebleven en niet echt verbeterd, waardoor de dreiging van pensioenkortingen bij sommige fondsen actueel blijft.

ANP

Dat constateert advies- en onderzoeksbureau Aon. De onderzoekers waarschuwen ook dat diverse pensioenfondsen straks mogelijk hun premies flink moeten verhogen of moeten snijden in de pensioenopbouw.

Het herstel van de aandelenmarkten zette vorige maand verder door, maar de rente daalde ook. De gemiddelde dekkingsgraad bleef steken op 93 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen door de bank genomen zo’n 93 cent in kas hadden. Daarmee zouden ze voldoen aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens van de overheid. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

ABP

Maar met name de grootste fondsen van Nederland lijken nog in de gevarenzone te verkeren. Vorige maand brachten ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zelf naar buiten dat hun dekkingsgraden nog onder de 90 procent zaten. Datzelfde gold voor metaalfonds PMT. Als hun situatie eind van het jaar niet is verbeterd, ontkomen ze niet aan een ingreep.

Aon geeft daarnaast aan dat de pensioenpremies bij sommige fondsen volgend jaar zomaar met tientallen procenten omhoog kunnen gaan. Eind 2019 kregen een aantal fondsen al te maken met dalende rente en lagere rendementsverwachtingen, wat ertoe leidde dat in 2020 ofwel de premie verhoogd werd, dan wel de regeling versoberd. Richting 2021 zal er bij veel fondsen opnieuw sprake zijn van een premieverhoging of verdere versobering van de regeling, stelt het bureau. Een aantal fondsen waarschuwde al dat de premie omhoog moet.

Extra kosten

Zo’n premieverhoging zou neerkomen op extra kosten voor bedrijven en werknemers. In veel sectoren is er vanwege de coronacrisis waarschijnlijk geen ruimte om de premie te verhogen. Daardoor is de verwachting bij Aon dat bij veel fondsen de opbouw verlaagd zal worden.