In Memoriam: Noord-Ierse ‘betrouwbare’ politicus John Hume kreeg in 1998 Nobelprijs voor de Vrede

© Hollandse Hoogte / AFP

De Noord-Ierse politicus en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1998 John Hume is op 83-jarige leeftijd overleden, meldt de Ierse publieke omroep.

ANP

Hume was een van de sleutelfiguren in het Noord-Ierse vredesproces waarmee in 1998 een einde kwam aan een bloedige periode in de strijd tussen pro-Britse en republikeinse Noord-Ieren. In dat jaar kreeg de gematigde republikein Hume de Nobelprijs voor de vrede samen met David Trimble, ‘voor hun pogingen een vreedzame oplossing te vinden voor het conflict in Noord-Ierland’.

Betrouwbaar

Trimble was destijds de voornaamste leider van de Ulster Unionist Party, een Noord-Ierse partij die banden met het Verenigd Koninkrijk zo nauw mogelijk wilde houden. Republikeinen zoals Hume willen juist dat dit deel van Ierland onderdeel werd van de republiek. Maar hoewel hij een overtuigde nationalist was, gold hij ook aan protestantse zijde als betrouwbaar.

Vredesakkoord

De rooms-katholieke Hume uit Londonderry was geen lid van de radicale republikeinse partijen die geweld niet afwezen. Hij was een van de oprichters van de Sociaal-Democratische en Arbeiderspartij (SDLP), die de gematigde republikeinen vertegenwoordigt. In 1994 begon hij gesprekken in het parlementsgebouw in Dublin met de toenmalige Ierse premier Albert Reynolds en de leider van de uiterst radicale republikeinse Sinn Féin, Gerry Adams, die banden had met het terroristische Ierse Republikeinse Leger (IRA ). De drie spraken af een vreedzame oplossing te zoeken. Dit leidde ten slotte tot het vredesakkoord van 1998.