Starterslening: steuntje in de rug bij eerste koopwoning

Print
Starterslening: steuntje in de rug bij eerste koopwoning

Een beperkt aanbod, steeds minder mogen lenen en stijgende prijzen: een huis kopen is voor starters niet makkelijk. Een Starterslening is een steuntje in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen woning willen kopen.

Wat is een starterslening
De Starterslening is een extra lening die u af kunt sluiten bovenop de hypotheek van uw eerste woning. Deze extra lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De Starterslening is een bijzondere lening. Met deze lening kunt u uw eerste woning kopen, als u (nog) niet genoeg inkomen heeft. De eerste drie jaar van de looptijd van de lening betaalt u nagenoeg geen rente en aflossing. Dat scheelt behoorlijk in de woonlasten. Wel wordt tevens een Combinatielening aangegaan. Dit is nodig in verband met de financiële regelgeving rondom hypotheken. Pas na drie jaar gaat u op basis van annuïteit rente en aflossing betalen, als uw inkomen tenminste voldoende gestegen is. Na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kan een hertoets aangevraagd worden. U betaalt de maandlast die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Als uit de hertoets blijkt dat de financiële draagkracht onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast. Extra aflossing op de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. En bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een Starterslening gelden de volgende voorwaarden:
• U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland;
• U bent nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning;
• U koopt een bestaande woning in gemeente Voerendaal met een koopsom van maximaal € 225.000,- kosten koper;
• U koopt een nieuwbouwwoning in gemeente Voerendaal met een koopsom van maximaal € 225.000,- vrij op naam;
• De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal € 45.000,-;
• De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

Aanvragen
De Starterslening vraag u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Hiervoor heeft u een toewijzingsbrief nodig. Deze toewijzingsbrief ontvangt u van gemeente Voerendaal als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Op de site van gemeente Voerendaal www.voerendaal.nl vindt u onder het kopje Aanvragen en Regelen, informatie over de starterslening en het formulier voor het aanvragen van de toewijzingsbrief.

Meer informatie over de Starterslening kunt u ook vinden op de site van het SVn.