Bewoners kunnen in gesprek met en over Nieuwdorp

© ERMINDO ARMINO

Leden van de projectgroep ‘360 graden Nieuwdorp’ gaan tot en met september verder met het voeren van gesprekken met wijkbewoners om richting te geven aan de toekomst van Nieuwdorp.

Redactie

Sinds augustus kunnen gesprekken ook plaatsvinden in het buurtcentrum, maar enkel op afspraak. Dat kan op maandagmiddag, woensdagochtend, vrijdagmiddag, dinsdagavond en woensdagavond. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen met daarin naam, telefoonnummer en voorkeur van dag naar rob.meijers@gemeentestein.nl. Later dit jaar wordt informatie die tijdens de gesprekken is opgehaald, besproken met de wijk.