Volwassenen kunnen naar biblotheek Kerkade om lezen en schrijven te leren

Activiteiten in culturele instelling Schunck in Heerlen tijdens de Week van de alfabetisering in 2019. Net als in Kerkrade is ook in Heerlen het percentage laaggeletterden bovengemiddeld hoog. © Bas Quaedvlieg

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven kunnen laaggeletterden in biblotheek Kerkrade worden bijgepraat over de mogelijkheden dat te leren.

onze verslaggever

De Week van Lezen en Schrijven wordt van 7 tot en met 11 september gehouden. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen er moeite mee. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met omgaan met een computer of de mobiele telefoon. In Kerkrade gaat het om 16 procent van de volwassen inwoners.

Moeite hebben met lezen en schrijven maakt mensen kwetsbaar, leert de praktijk. Minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Stichting Lezen & Schrijven roept heel Nederland dan ook op actie te ondernemen tegen laaggeletterdheid.

Gratis

Bibliotheek Kerkrade informeert bezoekers over alle gratis diensten en mogelijkheden binnen de bibliotheek. Zo is er extra aandacht voor alle eenvoudig te lezen boeken uit het Taalhuis. Ook zijn er workshops Klik & Tik en DigiD en is er aandacht voor informatie- en leesboeken over en voor dyslexie en de taalontwikkeling-stoornis (TOS).

Lees ook: Kerkrade is tevreden over aanpak laaggeletterdheid en wil 1,5 ton extra uittrekken