Aanpak knelpunten verkeer

Print
Aanpak knelpunten verkeer

Afbeelding: Gemeente Voerendaal

In samenwerking met onze gemeente is het verkeerskundig adviesbureau ‘Grenspaal 12’ bezig met het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Met dit mobiliteitsplan willen we de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming in de woonkernen in beeld brengen.

Verbeteren verkeersstromen

Het mobiliteitsplan is de basis waarmee een plan ontwikkeld wordt hoe we als gemeente omgaan met de verschillende knelpunten en worden toekomstige scenario’s beschreven. Onderwerpen in deze scenario’s zijn bijvoorbeeld knelpunten op het gebied van parkeren, maar ook de ontwikkeling van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het uiteindelijke doel van dit mobiliteitsplan is het verbeteren van de verbindingen in en tussen de kernen en met de omliggende regio’s. Hierdoor zijn de bewoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente verzekerd van een goede en duurzame bereikbaarheid. Het mobiliteitsonderzoek richt zich op drie voorname aspecten: de verschillende verkeersstromen binnen onze gemeente, de verkeersveiligheid bij bestaande knelpunten, en het opstellen van een gemeentelijk parkeerbeleid. Om de verkeersstromen te meten, hebben wij in de afgelopen maanden diverse verkeerstellingen uitgevoerd. De resultaten worden in de komende publicaties van “Onder Ons” en op de Facebookpagina van de gemeente gedeeld.

Denkt u mee?

Omdat wij het belangrijk vinden wat u als inwoner ervaart en open staan voor uw ideeën en inzichten, stonden er origineel drie bewonersavonden ingeroosterd, waarin we de hierboven genoemde werkzaamheden wilden presenteren. Echter zijn deze bewonersavonden vanwege de COVID-19-maatregelen komen te vervallen. Wij willen u dan ook graag alsnog via deze weg informeren over de huidige stand van zaken, en u vooral de mogelijkheid bieden om inzichten en/of suggesties met ons te delen. Daarbij worden uw inhoudelijke opmerkingen of eventuele vragen op prijs gesteld. Dit kan op de volgende manieren:

  • U kunt tot en met vrijdag 2 oktober contact opnemen met het aanspreekpunt van Grenspaal 12 via mobplanvoerendaal@gp12.nl en via telefoonnummer 06 – 83 38 73 59. Via deze weg kunt u alle inzichten, suggesties of inhoudelijke vragen met ons delen.
  • In de laatste twee weken van september worden er meerdere inloopspreekuren georganiseerd in vier kernen binnen de gemeente, waarbij wethouder Pierre Verbraak aanwezig is:
    • Burgerij Ubachsberg: 23 september tussen 16.30 – 19.30 uur;
    • Burgerij Ransdaal: 28 september tussen 16.30 – 19.30 uur;
    • Burgerij Voerendaal-Kundrade: 30 september tussen 16.30 – 19.30 uur;
    • Burgerij Klimmen: 2 oktober tussen 16.30 – 19.30 uur.

Vanwege de COVID-19-maatregelen vinden deze inloopspreekuren enkel op aanmelding plaats, met maximaal vier bewoners per gesprek voor de duur van 10 minuten. U kunt zich aanmelden via de bovenstaande contactgegevens van Grenspaal 12, waarbij de werkwijze vol=vol gehanteerd wordt.

Alle bevindingen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het project, waarna deze kunnen leiden tot een eventuele bijstelling van het mobiliteitsplan. De onderzoeksresultaten en de oplossingsvoorstellen publiceren wij in de toekomstige publicaties van “Onder Ons” en worden via Facebook met u gedeeld. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs en zijn zeer benieuwd naar uw inzichten over de verkeersveiligheid binnen gemeente Voerendaal!