Lintje voor schutterij-beschermheer en LLTB’er Jacques Petit uit Voerendaal

Jacques Petit. © Wil Houben

Jacques Petit uit Voerendaal is zondagmiddag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Frank Benneker

Jacques Petit is vrijwilliger en bestuurslid/voorzitter geweest van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) afdeling Voerendaal. Hij deed dit van 1983 tot 2005. Tevens was hij lid van de ruilverkavelingscommissie.

Schutterij

Vanaf 1999 is hij vrijwilliger van de Koninklijke Schutterij St. Sebastianus Voerendaal, waarvan het schutterslokaal op het terrein van Petit is gehuisvest. Hij draagt zorg voor het onderhoud. Tevens is Petit voorzitter van het Eregilde, een stichting die tot doel heeft de voortzetting en ondersteuning van de schutterscultuur in de gemeente Voerendaal. In 2000 is hij benoemd tot beschermheer van de schutterij.

Hij ondersteunt daarnaast de organisatie van bondsfeesten samen met andere vrijwilligers. Ook stelt hij zijn terrein beschikbaar voor feesten van de buurtvereniging.