CPB: Blijvende schade aan economie, maar werkloosheid zal weer dalen

Print
CPB: Blijvende schade aan economie, maar werkloosheid zal weer dalen

Bij De Bazaar in Beverwijk zijn veel luiken dicht. Een deel van de Bazaar is op last van de veiligheidsregio Kennemerland gesloten omdat het onmogelijk blijkt 1,5 meter afstand te houden. Afbeelding: ANP

De Nederlandse economie loopt door de coronacrisis blijvende schade op, zelfs als er in 2021 een vaccin is. De werkloosheid zal pas na vijf jaar terug zijn op een normaal niveau. Mensen die hun baan verliezen kunnen er langdurig in inkomen op achteruitgaan.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in twee studies naar langdurige effecten van de coronacrisis. ,,De verwachting voor de groei van de Nederlandse economie op de middellange termijn zal als gevolg van de coronacrisis naar beneden moeten worden bijgesteld”, concludeert het instituut na bestudering van eerdere, diepe recessies. Hoeveel bruto binnenlands product precies in rook opgaat maken de rekenmeesters op Prinsjesdag bekend.

Het CPB geeft hiermee alvast een ontnuchterende waarschuwing aan politici en economen die hoopten op een V-vormig herstel, waarbij verloren economische groei in latere jaren wordt ingehaald. Volgens het CPB is dat scenario niet waarschijnlijk, vooral omdat door de crisis innovatie stil komt te liggen en investeringen stokken. De schade die de economie daardoor oploopt zal nooit helemaal worden ingelopen en dus deels blijvend zijn.

Werkloosheid

Ook de groei van de werkloosheid brengt de economie schade toe, maar die wordt later wél ingehaald. Ofwel: er is geen sprake van blijvend hogere werkloosheid. ,,We gaan ervan uit dat het werkloosheidspercentage na vijf jaar wel weer op het structurele niveau van voor de crisis zit”, zegt CPB-onderzoeker Yvonne Adema.

Lees verder onder de graphic.

CPB: Blijvende schade aan economie, maar werkloosheid zal weer dalen
De werkloosheid stijgt en daalt sneller dan tijdens de kredietcrisis. Foto: AD

Concreet komt het erop neer dat de werkloosheid in 2021 piekt op 6,5 procent, om daarna weer te dalen naar circa 4,3 procent. ,,Het herstel zal dus sneller zijn als tijdens de vorige, Grote Recessie”, aldus Adema. Belangrijkste reden daarvoor is dat de coronacrisis niet wordt veroorzaakt doordat er onderliggend iets mis is met de economie, zoals dat bij de bankencrisis wél het geval was. Het economisch herstel liet toen langer op zich wachten en ook duurde het langer voordat de werkloosheid piekte.

Vaccin

De CPB-onderzoekers gaan er in hun studies wel van uit dat er binnenkort een vaccin is. Op het moment dat een vaccin langer op zich laat wachten, of dat er een tweede golf komt, zal de schade voor de arbeidsmarkt groter en langduriger zijn, benadrukken zij.

Op individueel niveau hakt de stijgende werkloosheid er hoe dan ook stevig in, stelt het CPB. De meeste mensen die in de coronacrisis ontslag krijgen zullen binnen vijf jaar opnieuw aan het werk komen. Maar na vijf jaar krijgen zij nog altijd lager betaald dan de mensen die nu hun baan weten te behouden, blijkt uit het onderzoek. Ook jongeren die in de recessie afstuderen en aan het werk gaan beginnen met een lager inkomen dan de lichting ervoor. Pas later lopen zij de achterstand weer in. Adema : ,,Je zou dus kunnen zeggen dat het wel weer goed komt, maar voor veel mensen is vijf jaar heel lang en het gemiste inkomen in die tussenliggende periode komt niet terug.”

Flexibel contract

Vooral lager opgeleiden worden op de korte termijn harder getroffen, aldus het CPB. Deze mensen lopen een grotere kans om hun baan te verliezen, omdat ze vaker een flexibel contract hebben of een functie vervullen die niet geschikt is voor thuiswerken.

Je las zojuist een gratis artikel


Niet alle artikelen zijn gratis, want zogeheten Plus-artikelen zijn alleen te lezen door abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen betrouwbare regionale journalistiek maken. Je leest al onze artikelen voor nog geen 1,50 per week.

Bekijk de aanbieding →