Korting op collectieve zorgverzekering verdwijnt nu helemaal

Print
Korting op collectieve zorgverzekering verdwijnt nu helemaal

De korting op de collectieve basisverzekering verdwijnt in 2023. Afbeelding: DPG Media

Het is vanaf 2023 niet meer toegestaan dat zorgverzekeraars hun klanten een korting geven op de basispremie omdat ze als groep een zorgverzekering aanschaffen.

Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische zorg) maandag aan de Tweede Kamer. De collectieve korting was bij de invoering in 2006 goedbedoeld: het was de bedoeling dat dit voordeeltje voor verzekerden voortkwam uit (schaal-)voordelen bij de zorginkoop, serviceverlening en administratie. Het kan voor verzekeraars veel voordeliger zijn om voor een hele groep tegelijk zorg te regelen.

Maar de laatste jaren bleek dat zorgverzekeraars zeer regelmatig de premie eerst verhogen voor de ene groep verzekerden, om deze verhoging vervolgens aan sommigen terug te geven alsof het een korting is.

Voordeeltje

Individueel verzekerden betalen zo mee aan het voordeeltje van collectief verzekerden. Ook dokken verzekerden met een relatief lage collectiviteitskorting mee voor groepen mensen met hoge kortingen. Allemaal hartstikke onwenselijk, aldus de bewindsvrouw.

,,Voor een goede werking van ons zorgstelsel zie ik me dan ook genoodzaakt om het wetgevingstraject in gang te zetten om de collectiviteitskorting voor de basisverzekering af te schaffen”, aldus minister Van Ark.

De maximale korting die mocht worden gegeven op een collectieve zorgverzekering was in 2020 al teruggeschroefd van 10 naar 5 procent.

Verbaasd

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis laat maandag weten ‘verbaasd’ te zijn over het voornemen van de VVD-bewindsvrouw. ,,De besluitvorming is overhaast. Er is geen sprake van een serieuze evaluatietermijn, zoals gebruikelijk. De maatregel veegt de jarenlange investeringen in preventie en gezondheid voor werknemers, patiënten en chronisch zieken, senioren en mensen met een laag inkomen in één keer van tafel.”