‘Hoge waarde woningen zorgt voor oneerlijke verdeling waterschapsbelasting’

Print
‘Hoge waarde woningen zorgt voor oneerlijke verdeling waterschapsbelasting’

De waterschappen zijn onder meer verantwoordelijk voor het beheren van het waterpeil. Afbeelding: Hollandse Hoogte / Leanderfotografie

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk.

Huishoudens betalen gemiddeld zo’n 75 tot 80 procent van de totale watersysteemheffing, bevestigt de Unie voor Waterschappen. ,,Bij ongewijzigd beleid worden de verhoudingen steeds schever”, merkt Vereniging Eigen Huis op. De vereniging dringt bij de waterschappen aan op een eerlijker, duidelijker en duurzamer belastingstelsel.

Tussen 2015 en 2020 is het verschil groot geworden: de WOZ-waarden van woningen stegen met ruim 26 procent, terwijl de gemiddelde WOZ-waarden van bedrijfspanden in diezelfde vijf jaar bijna 3 procent daalde. Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis spreekt van een weeffout in het belastingsysteem: ,,De lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven moet eerlijker. Waterschappen kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan gemeenten. Ook die hebben te maken met dezelfde WOZ-waardeverschillen, maar zij hanteren voor woningen een ander tarief dan voor bedrijfspanden.”

Geen gehoor

De Unie van Waterschappen zou geen gehoor geven aan de oproep die Vereniging Eigen Huis eerder al deed. De unie vindt het commentaar van de vereniging erg voorbarig. Er wordt namelijk al gewerkt aan een beter systeem. ,,Een stuurgroep die ermee bezig is, heeft een voorlopig pakket aan voorstellen voorgelegd aan de waterschappen en alle relevante stakeholders, met wie de afgelopen maanden regelmatig is gesproken. De Vereniging Eigen Huis is een van deze stakeholders”, aldus een woordvoerder.

Op 6 oktober komt er een definitief pakket naar buiten met nieuwe voorstellen en de unie wil daar niet op vooruitlopen. Op 11 december is er een vergadering met de leden van de Unie van Waterschappen over het onderwerp. Als er dan wordt ingestemd, is er een wetswijziging nodig om de voorstellen in de praktijk te kunnen toepassen.