Limburgse Rabobanken: Samen sterk voor maatschappelijke projecten en het verenigingsleven.

© Rabobank Limburg

Als coöperatieve Rabobank zoeken we altijd naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken. Dat doen we in Limburg onder meer op het gebied van duurzaamheid, innovatie en vitaliteit. Maar ook door jaarlijks een flink deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Via Rabo ClubSupport stellen de zes Limburgse Rabobanken samen 1,65 miljoen euro beschikbaar om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Goed voor de clubs & goed voor Limburg!

Rabobank Limburg

“Vanuit onze betrokkenheid bij de Limburgse samenleving maken we ons sterk voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Zoals het verduurzamen van de woningmarkt, het stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en duurzame groei van ondernemingen, of het versterken van de vitaliteit en gezondheid van Limburg en Limburgers,” steekt Harry Lempens, directievoorzitter Rabobank Roermond-Echt enthousiast van wal.

Samen de schouders eronder

“Via ons Business Innovatie Team Limburg geven we innovatieve starters, groeiers en vernieuwers een boost om duurzaam te groeien. Om de Limburgse huizenmarkt te verduurzamen, hebben we een team van Woon Innovatie Managers, die net als het Business Innovatie Team specialistische kennis, netwerk en kapitaal inzetten om samen te werken aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Ons Team Duurzaam Ondernemen helpt ondernemers duurzaam te groeien met specialistische kennis over circulair ondernemen, de energietransitie en het verduurzamen van de landbouw. Belangrijke thema’s waar veel te winnen is en die mooie kansen bieden voor onze provincie. Dat geldt ook voor thema’s als vitaliteit en gezondheid. Limburg loopt op dit gebied achter op de rest van Nederland. Via ons Vitaliteitsprogramma richten we ons daarom op het verbeteren van de vitaliteit van Limburg(ers).

Samen van betekenis in Limburg

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Samen met partners, overheden, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen zijn we betrokken bij schitterende maatschappelijke initiatieven. Van projecten en burgerinitiatieven op het gebied van zonne- en windenergie, het verkorten van de (lokale) voedselketen tot de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Trouwe supporter van sport en cultuur

Daarnaast hebben we een breed programma om verenigingen te ondersteunen. Niet alleen omdat we sport en cultuur een warm hart toedragen, maar ook omdat verenigingen een belangrijke verbindende rol hebben. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Clubs en verenigingen zijn dus ontzettend waardevol voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze steden, dorpen en kernen.

Als trouwe supporter zetten we ieder jaar onze kennis, ons netwerk en financiële middelen in om clubs en verengingen in de sport en cultuursector sterker te maken. Samen met NOC*NSF bieden we bijvoorbeeld verenigingsondersteuning in de vorm van webinars en intensieve begeleiding om clubs zelfredzamer en toekomstbestendig te maken. En via Rabo ClubSupport verdelen de Limburgse Rabobanken samen maar liefst 1,65 miljoen euro onder deelnemende clubs en verenigingen. Het mooie is dat we ook dit samen doen. Onze leden bepalen namelijk zelf hoe dit bedrag wordt verdeeld, door te stemmen op hun favoriete club. We werken voortdurend aan oplossingen die ertoe doen. Dat is in deze onzekere tijden extra belangrijk, want door de uitbraak van het coronavirus hebben veel verenigingen, met name in de cultuursector, het zwaar en kunnen ze best een steuntje in de rug gebruiken.”

Rabo Clubsupport - Jij beslist mee!

Leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 25 oktober stemmen op hun favoriete club. De uitslag van Rabo ClubSupport wordt in november bekend gemaakt. www.rabobank.nl/clubsupport