Politie en Interpolis: ‘Gewone dieven stoppen, maar bendes blijven actief’

Print
Politie en Interpolis: ‘Gewone dieven stoppen, maar bendes blijven actief’

Afbeelding: Getty Images/Westend61

De traditionele najaarsgolf van woninginbraken zal dit jaar door de aangescherpte coronamaatregelen grotendeels uitblijven. Deze maand slaan inbrekers tot nu toe 30 procent minder vaak toe dan vorig jaar, blijkt uit de nieuwe InbraakMonitor van Interpolis. De politie bevestigt de trend.

Normaliter begint het aantal inbraken in september langzaam op te lopen om vervolgens met de feestdagen in december te pieken. Dit keer gebeurt het omgekeerde: vorige maand zag schadeverzekeraar Interpolis het aantal woninginbraken met een vijfde dalen.

,,De week nadat premier Rutte en minister De Jonge de strenge maatregelen aankondigden, bedroeg de daling zelfs al 30 procent”, vertelt Youri van der Avoird, verantwoordelijk voor de InbraakMonitor. De monitor is een slim algoritme dat data van de politie met allerlei andere cijfers combineert (zoals type woningen en sociaal-economische omstandigheden) en zo voorspellingen doet.

Thuiswerken

Op basis van deze trend voorspelt Interpolis dat de najaarspiek zeer bescheiden zal zijn. ,,De coronamaatregelen zullen over een maand niet opeens verdwijnen. Wij verwachten daarom dat het aantal inbraken dit jaar circa 30 procent lager uitkomt dan vorig jaar.” De reden is dat Nederlanders door de coronamaatregelen weer meer thuiswerken. ,,Inbrekers willen ongezien blijven en slaan dus niet toe als mensen thuis zijn”, zegt Van der Avoird.

De Nationale Politie bevestigt de waarnemingen. ,,Ook wij registreerden de eerste week van oktober een afname van ruim 30 procent”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak. De politie voorziet wél een toename, maar de stijging zal vlak zijn. ,,Er blijft een groep criminelen die doorgaat met inbreken. In de grote steden zijn veel junks afhankelijk van woningdiefstallen.”

Hoge prioriteit

De nationale politie verwacht over heel 2020 op ‘minimaal’ 20 procent minder inbraken te eindigen. Een mooie score, meent Van der Velden. ,,Zeker nu de inbraakcijfers in de maanden voorafgaand aan de lockdown juist weer wat stegen ten opzichte van 2019. Dat was voor het eerst in jaren.”

Sinds de politie woningdiefstal hoge prioriteit gaf, kelderde het jaarlijkse aantal inbraken van 92.000 in 2012 naar bijna 40.000 vorig jaar. Volgens Interpolis en de politie komt dat onder meer door de vele bewustwordingscampagnes van de overheid. Veel woningeigenaren hebben daardoor hun huis beter beveiligd.

,,Goed hang- en sluitwerk, alarmsystemen, slimme bellen en camera’s werken afschrikwekkend”, stelt Van der Avoird van Interpolis. ,,Inbrekers willen zo min mogelijk tijd kwijt zijn. Een huis dat goed beveiligd is, slaan ze over.” Een andere oorzaak van de daling is dat een deel van de dieven hun terrein verlegde naar online criminaliteit.

Lees verder onder de foto.

Politie en Interpolis: ‘Gewone dieven stoppen, maar bendes blijven actief’
Doordat mensen als gevolg van de coronabeperkingen veel meer thuis werken en blijven, geven veel inbrekers er de brui aan. Foto: Robin Utrecht

Kleinere afname dan eerste lockdown

De daling van het aantal inbraken zal overigens minder groot zijn dan dit voorjaar. Tijdens de lockdown zag de politie aanvankelijk een afname van 50 tot wel 60 procent. Oorzaak waren de gesloten grenzen. Ook was er nauwelijks vliegverkeer. Bendes van buiten Europa konden daardoor niet hierheen vliegen en toeslaan. ,,Nu lijken die echter gewoon nog actief”, zegt Van der Velden, die dagelijks informatie ontvangt over het aantal aangehouden verdachten. ,,In de cijfers is geen verandering waarneembaar in aantallen mensen zonder bekende verblijfplaats in Nederland en met een buitenlandse nationaliteit.”

Als Nederlanders in de toekomst structureel meer thuis blijven werken, kan dat resulteren in nóg lagere inbraakcijfers. Tegelijk zullen er altijd dieven zijn, beklemtoont Van der Velden van de nationale politie. ,,Stel dat het aantal woninginbraken een vijfde minder wordt, dan zijn het er nog steeds 32.000. Het blijft high volume misdaad met grote impact op mensen.”

Lees verder onder de graphic.

Politie en Interpolis: ‘Gewone dieven stoppen, maar bendes blijven actief’
Foto: AD

Lagere premie

Of structureel vaker thuiswerken ook tot lagere premies leidt, kan verzekeraar Interpolis nog niet zeggen. ,,Dat het effect heeft, lijkt zeker, maar diefstal vormt slechts één van de onderdelen in de inboedelpolis”, stelt Van der Avoird. ,,Als mensen meer thuis werken, gaan er binnenshuis wellicht meer dingen stuk of ontstaat er eerder brand. Hoe dat netto uitpakt is iets waar alle verzekeraars momenteel met veel interesse naar kijken.”

Inbraken niet overal lager

De forse daling van het aantal inbraken is niet overal in het land waarneembaar, blijkt uit de nieuwe InbraakMonitor van Interpolis. Waar dieven in Amsterdam en Rotterdam afgelopen vier weken een kleine 40 procent minder toesloegen, steeg het aantal inbraken in Utrecht (28 procent) en Den Haag (1 procent). Buiten de grote steden zijn zulke verschillen eveneens waarneembaar. Waar Groningen 36 procent minder inbraken ziet, zag Breda er 11 procent meer. Ook Enschede laat een lichte stijging van 5 procent zien.

Op provinciaal niveau nam het aantal inbraken toe in Overijssel (7 procent), Flevoland (6 procent) en Utrecht (13 procent), in de rest van de provincies daalt het aantal inbraken fors, in Noord-Holland zelfs met bijna 40 procent. Een duidelijke verklaring voor de toename in bepaalde gemeenten heeft Interpolis niet. ,,Het kan zijn dat ergens een bende actief is en er sprake is van een lokale inbraakgolf”, stelt Van der Avoird. De verzekeraar beklemtoont dat het aantal inbraken buiten de grote steden veel lager ligt dan daarbinnen. ,,Een paar inbraken meer lijkt dan al een flinke toename.”