Behoud ons schone Limburgse (drink)water. Meld wateroverlast of een verdachte situatie.

Water is kostbaarder dan ooit. Jaarlijks gebruiken we in Nederland zo’n 50.000 liter water per persoon. Om te drinken, mee te koken, om ons te wassen, de wc door te spoelen, de tuin te sproeien enzovoort.

Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. Naast vervuiling door mensen bedreigt klimaatverandering de kwaliteit van ons water. Hoge temperaturen en de verandering in neerslag veroorzaken wateroverlast, blauwalg, botulisme, vissterfte, stankoverlast en een achteruitgang van het leven onder water. Deze verslechtering van de waterkwaliteit vormt ook een bedreiging van ons drinkwater.

Schoon water

We vinden het normaal dat schoon water uit de kraan komt en amper iets kost. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om schoon én lekker drinkwater. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon drinkwater van te maken. Omdat we steeds meer afval lozen via het riool en onze beken en rivieren vervuilen. Het is slecht voor dier en natuur en vormt een bedreiging voor de kwaliteit van ons drinkwater. Zuiveringsinstallaties hebben steeds meer moeite om het weer drinkbaar en veilig te maken. Dat zorgt voor extra werk en brengt extra kosten met zich mee.

Waterbeheer in Limburg

Het is belangrijk dat problemen met water aan de waterbeheerder worden doorgegeven als het vermoeden ontstaat dat iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Het water wordt in Limburg, maar ook in de rest van Nederland, beheerd door gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze instanties werken samen om schoon (drink)water te behouden.


“Wie sjoën os Limburg is”

Iedereen kan met een kleine inspanning een steentje bijdragen om het Limburgs (drink)water schoon te houden, zodat we samen kunnen genieten op, om en van het water. Geef problemen met water daarom altijd door. Snelle actie kan problemen met grondwater en drinkwater voorkomen.

Signaleer je afwijkends in of aan het oppervlaktewater bij jou in de buurt of heb je wateroverlast? Meld dit dan meteen bij het meldpunt water: 0800 0341

Ben je op pad in een grondwaterbeschermingsgebied en zie je iets verdachts zoals gedumpt (chemisch) afval of een andere verontreiniging? Meld het dan meteen bij de milieutelefoon: 043 361 7070

Samen zorgen we voor schoon (drink)water in Limburg.

Kijk voor meer informatie over goed rioolgebruik en het verbeteren van de waterkwaliteit in Limburg op: www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik