Medicijnresten als risicobron voor (drink)water

Print
Medicijnresten als risicobron voor (drink)water

In de toekomst kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk komen te staan door steeds meer medicijngebruik.

Ongeveer negentig procent hiervan is afkomstig vanuit huishoudens. De medicijnresten stromen via het toilet of de afvoer van de douche of gootsteen het milieu in. Het gaat om medicijnresten via urine of ontlasting, maar ook omdat mensen pijnstillers, antibiotica of andere medicijnen doorspoelen.

Bewust rioolgebruik

Medicijnresten komen na zuivering van het afvalwater door de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht in het oppervlaktewater. De zuivering haalt niet alle stoffen uit het water. Dit kan effect hebben op de voortplanting van waterorganismen, waardoor het ecosysteem verstoord raakt. Het is dus belangrijk bewust om te gaan met medicijnresten en het riool te gebruiken waarvoor het bestemd is.

Medicijnresten als risicobron voor (drink)water


Kwaliteit van (drink)water

Ons Limburgse (drink)water is veilig. Diverse instanties zorgen ervoor dat de bronnen van ons drinkwater schoon gehouden worden. Zij nemen maatregelen en ontwikkelen nieuwe methoden om water zo goed mogelijk te zuiveren van bijvoorbeeld medicijnresten. Ook zuiveren steeds meer ziekenhuizen hun eigen afvalwater op medicijnresten voordat ze het lozen. Echter moeten we ook als inwoners van Limburg alert blijven om onze (drink)water bronnen te beschermen.

Lever medicijnresten in bij de apotheek of milieustraat, zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen.

Kijk voor meer informatie over goed rioolgebruik en het verbeteren van de waterkwaliteit in Limburg op: www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik

Bron cijfers: RIVM, rapport “Geneesmiddelen en waterkwaliteit”