Meer Nederlanders willen blijven thuiswerken nu lockdown voortduurt

Print
Meer Nederlanders willen blijven thuiswerken nu lockdown voortduurt

Afbeelding: Getty Images/Maskot

Thuiswerken is sinds het begin van de coronacrisis alleen maar in populariteit gegroeid, blijkt uit nieuw onderzoek. Vergeleken met eerdere metingen zeggen meer Nederlanders het prima te vinden om langer thuis te werken.

Voor 78 procent is het wegvallen van reistijd naar de werkplek de belangrijkste reden daarvoor. Voor het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair, werd aan 646 werkenden en werkzoekenden middels een steekproef gevraagd naar hun opvattingen over thuiswerken.

Lees ook: De mobiliteit-statistieken van Google bewijzen: in de coronacrisis draait alles om ons eigen gedrag

Reistijd

Dit onderzoek spiegelt een eerdere rondvraag gehouden in april. Ditmaal zeggen flink meer ondervraagden (68 procent) het wel prima te vinden om thuis te werken dan in april (toen nog 53 procent). De groep die zegt juist zo snel mogelijk terug te willen naar de eigenlijke werkplek om alleen daar te werken is geslonken, van 47 procent in april naar 32 procent nu.

Lees verder onder de afbeelding.

Meer Nederlanders willen blijven thuiswerken nu lockdown voortduurt
Ten opzichte van april vinden meer ondervraagden het prima om langer thuis te blijven werken. Foto: Nationale Vacaturebank/Intermediair

Waarom werkt men liever thuis? Gevraagd naar de belangrijkste redenen daarvoor zegt 78 procent van de ondervraagden dat het bevalt dat men nu geen reistijd meer heeft. Dit is gestegen ten opzichte van april, toen 68 procent dit nog als belangrijke reden opgaf. De tweede meestgenoemde reden is het vermogen om als thuiswerker de eigen tijd beter in te kunnen delen (volgens 64 procent). Het feit dat men zich thuis beter kan concentreren dan op de werkplek wordt door 37 procent genoemd, en 33 procent vindt dat thuiswerken goed te combineren valt met de zorg voor het gezin.

Lees ook: Thuiswerken doen we blijkbaar nog steeds niet: het is onverminderd druk op de weg

Meerdere dagen per week

Maar hoe populair thuiswerken ook is, helemaal niet meer teruggaan naar kantoor hoeft ook weer niet van een meerderheid. Gevraagd hoe vaak men weer naar de werkplek terug zou willen keren als dat eenmaal veilig is, zegt slechts 3 procent van de ondervraagden dat liever helemaal niet te willen. Een keer per week op kantoor werken lijkt 29 procent wel wat. Verreweg de meeste ondervraagden - 49 procent - zouden meerdere dagen per week op kantoor willen werken.

Lees verder onder de afbeelding.

Meer Nederlanders willen blijven thuiswerken nu lockdown voortduurt
Het ‘beter kunnen concentreren’ komt zowel terug als reden om thuis te willen blijven werken als reden om juist terug te keren naar kantoor. Foto: Nationale Vacaturebank/Intermediair

De meest genoemde reden om (ook) weer op kantoor te werken is het sociaal contact met anderen. 65 procent van de ondervraagden noemt het missen van collega’s als reden om terug te willen naar de werkplek. Opvallend is dat ‘het zich er beter kunnen concentreren’ genoemd wordt als reden om graag thuis te werken, maar dat dit voor 41 procent ook juist een reden is om terug te willen naar de echte werkplek. Het missen van verandering in omgeving wordt door 38 procent genoemd als reden om terug te willen keren.

Omscholing

In de tweede lockdown schatten ondervraagden de kans hoger in dat thuiswerken bij hun bedrijf ook een optie blijft na de coronacrisis. In april was 43 procent het nog eens met de stelling dat hun werkgever later meer ruimte voor thuiswerken zal aanbieden, maar in oktober is dat aantal gestegen tot 59 procent. Werkenden lijken ook iets meer actief bezig met de eigen ontwikkeling op werkgebied. Waar in april nog 25 procent zei te overwegen om zich bij te laten scholen is dat nu 35 procent van de ondervraagden.