‘Mbo en hoger onderwijs hard getroffen door coronabeperkingen’

Print
‘Mbo en hoger onderwijs hard getroffen door coronabeperkingen’

Afbeelding: ANP

Het mbo en het hoger onderwijs worden hard getroffen door de coronamaatregelen. Studenten hebben het zwaar en de werkdruk voor medewerkers is hoog. Ook zijn er minder stages, leerbanen en praktijklessen.

De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door alle inzet tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg, schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens haar ervaart het merendeel van de studenten het thuisstuderen als lastig en geven ze aan last te hebben van stress en depressieve klachten. Ook maken studenten zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst. Het welzijn van docenten en andere medewerkers staat ook onder druk, omdat ze het echte contact missen met hun studenten. Ook vinden ze het onderwijs op afstand een schrale invulling van hun vak, blijkt uit onderzoek.

Zorgen

Dit alles heeft het afgelopen studiejaar nog niet geleid tot veel vertraging en een hogere uitval en dat is een prestatie van formaat, vindt de minister. De uitval is volgens haar in het mbo zelfs licht gedaald en in het hoger onderwijs sterk afgenomen. Dat komt onder meer omdat er geen bindend studieadvies is toegepast en er mogelijkheden zijn om voorwaardelijk door te stromen.

Wel hebben studenten en docenten zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Studenten missen „de bredere vorming die je ontwikkelt in de interactie tussen studenten en tussen student en docent.” Er komen wel nieuwe vaardigheden bij in deze coronatijd, zoals zelfstandig werken. Ook geven studenten in het hoger onderwijs aan dat ze eerder vragen durven te stellen via de chat tijdens de hoorcolleges, dan dat ze dat in een zaal moeten doen.

Ook digitale vaardigheden van studenten en docenten verbeteren snel. Volgens Van Engelshoven wordt er hard gewerkt om het onderwijs online gevarieerder en interactiever te maken. De minister verwacht wel dat er meer vertraging en uitval komt als de beperkende maatregelen nog veel langer duren en stages en praktijklessen nog steeds niet of minder kunnen doorgaan.