De bijzondere inzet van jonge mantelzorgers

Print
De bijzondere inzet van jonge mantelzorgers

wethouder Janssen en Merel Claessens zijn bij de Mantelzorgboom in het Omphaliuspark in Stein.

Jonge mantelzorgers; ze realiseren zich zelden dat wat ze doen bijzonder is. Wanneer een gezinslid zorg nodig heeft, vinden deze kinderen en jongeren het als vanzelfsprekend dat ze hun steentje bijdragen. Met de meeste jonge mantelzorgers gaat het gelukkig goed. Maar sommigen worden overvraagd en voor hen is het van belang dat ze tijdig gezien en ondersteund worden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Stein de uitdaging samen met Steunpunt Mantelzorg Zuid opgepakt om deze vaak ‘onzichtbare’ groep kinderen en jongeren beter in beeld te krijgen en hen de aandacht te geven die ze verdienen. Dit om te voorkomen dat zij nu of op latere leeftijd problemen ervaren door het opgroeien in een heftige of complexe zorgsituatie.

Zoveel mogelijk bekendheid

Jonge mantelzorgers herkennen zichzelf niet als zodanig. Mensen in hun directe omgeving kunnen hen hierbij helpen, zoals leerkrachten, jeugd- en jongerenwerkers, zorgverleners, gezinsondersteuners en begeleiders van buurtinitiatieven. Zij zijn de afgelopen twee jaar geïnformeerd over de positieve effecten en risico’s van opgroeien met zorg. En met de nodige handvatten voor ondersteuning, kunnen zij voor deze kinderen en hun gezin een waardevol vangnet zijn.

Persoonlijke aandacht

Jonge mantelzorgers kunnen extra taken in het huishouden op zich nemen, maar de meesten zijn vooral emotioneel erg betrokken. Ze maken zich zorgen en bieden troost. Ze houden vaak rekening met degene die zorg nodig heeft en neigen ertoe hun eigen problemen voor zichzelf te houden. Het kan voor deze jongeren een groot verschil maken wanneer iemand oog heeft voor hun rol als jonge mantelzorger. Jibbe (13 jaar), een jonge mantelzorger uit Stein, beaamt dit: “Ik weet nu dat ik mantelzorger ben, dat dit bijzonder is en dat ik hulp kan vragen als ik het lastig heb”.

Zorgen delen

Huiswerk maken, op vakantie gaan of afspreken met vrienden kan in een gezin, waar iemand langdurig zorg nodig heeft, lastig zijn. Vaak hebben jonge mantelzorgers hierdoor het gevoel dat ze anders zijn. Contact met andere jonge mantelzorgers is daarom waardevol. In Stein zijn de afgelopen twee jaar diverse (online) activiteiten georganiseerd om jonge mantelzorgers met elkaar in contact te brengen. Ook Jibbe heeft deelgenomen; “Het is fijn om leuke dingen te doen met leeftijdsgenoten die jouw verhaal herkennen en meteen snappen wat je bedoelt.”

Jonge mantelzorgers in de klas

In elke klas zitten gemiddeld 5 jonge mantelzorgers. Het is dé plek om hen te bereiken en, indien nodig, ondersteuning aan te reiken. Om het thema ‘Jong zijn en zorgen voor iemand’ in de klas (in het voortgezet onderwijs) te bespreken, heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid, mede dankzij de subsidie van de gemeente Stein, nieuwe lesmaterialen ontwikkeld. Het pakket, dat bestaat uit informatie voor en over de jonge mantelzorger, handvatten voor de leerkracht/mentor en een lesbrief, komt eind van het jaar beschikbaar. Met dank aan Jibbe die een mooie bijdrage heeft geleverd. Jibbe; “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen jonge mantelzorgers leren kennen”.

Meer informatie op: www.gemeentestein.nl/mantelzorg

Hub Janssen, wethouder Sociaal Domein: ‘We zien dat onze inspanningen van de afgelopen twee jaren vruchten hebben afgeworpen. Dat verdienen deze jongeren ook, want hetgeen ze doen, is écht bijzonder. Dat mag niet onderschat worden, zowel in inzet als in impact. Door in contact te blijven, kunnen wij voor gepaste hulp zorgen als daar behoefte aan is. Want in onze gemeente staan mantelzorgers er niet alleen voor.’