Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Aardgasvrij en dan?

De Nederlandse overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen. Alle gemeenten bekijken samen met energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk hun inwoners hoe dat het beste kan. Ook in onze gemeente denken we daarover na. Denkt u mee?

Gemeente Voerendaal

Miljoenen Nederlanders gebruiken aardgas in de woning. Maar aardgas is een fossiele brandstof die op kan raken. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas CO2 vrij, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zoeken we in Nederland manieren om duurzaam en zonder aardgas te wonen. En daarbij hebben we uw hulp nodig!

Geen aardgas. En dan?

Gebruikt u aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wij zijn heel benieuwd hoe u denkt over andere manieren om te koken, te douchen en te verwarmen. Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen voor alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig?

Daarbij maken we gebruik van de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). Dit is een enquête om te achterhalen wat u belangrijk vindt. De antwoorden op de vragen zijn voor ons heel waardevol, want we kunnen de informatie gebruiken bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Voerendaal.

De resultaten uit de enquête worden meegenomen in de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte van de gemeente. De resultaten worden gebruikt voor het uitvoeringsplan in Voerendaal.

Laat van u horen

MoVe2030 is eenvoudig in te vullen. Het kost circa 5 tot 8 minuten van uw tijd. We slaan uw persoonsgegevens niet op; u doet volledig anoniem mee. Wij gebruiken uw antwoorden alleen bij het maken van het uitvoeringsplan. Laat ons weten wat u belangrijk vindt, liefst vóór 21 december. Wilt u meedoen aan MoVe2030? Fijn! U vindt MoVe2030 via www.move2030.nl, daar kunt u gemakkelijk meedoen aan de enquête.

Wat doen wij als gemeente?

Gemeente Voerendaal heeft zoals u weet duurzaamheid hoog op de agenda staan en we zijn dan ook gestart met verschillende initiatieven. Zo zijn wij bezig met het organiseren van een Duurzaamheidsfestival volgend jaar (noteer 17 april in uw agenda!), het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed en investeren we in een educatief programma op de scholen. Wilt u hier meer over weten? Informatie vindt u op onze website www.voerendaal.nl onder het kopje Projecten en initiatieven/Duurzaamheid. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Coen Thevis via email coen.thevis@voerendaal.nl.

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking!