SCP: meer vrouwen economisch zelfstandig

Print
SCP: meer vrouwen economisch zelfstandig

Afbeelding: Getty Images

Ongeveer twee derde van alle vrouwen was vorig jaar economisch zelfstandig.

Daarmee neemt het aandeel vrouwen dat niet afhankelijk is van een partner toe, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Desondanks ligt het percentage nog altijd flink lager dan het aantal mannen dat economisch zelfstandig is.

Het aandeel economisch zelfstandige mannen ligt al jaren rond de 80 procent en kwam vorig jaar uit op 81 procent, volgens het SCP. De vrouwen zaten vorig jaar op 64 procent, dus de kloof is wel kleiner geworden. Dat kwam onder meer omdat vrouwen vaker en meer uren zijn gaan werken. Bovendien nam de werkloosheid af.

Migratieachtergrond

Met name vrouwen met een migratieachtergrond zijn volgens het SCP met een inhaalslag bezig. Vrouwen van de tweede generatie zijn veel vaker zelfstandig dan die van de eerste generatie. Vrouwen van de tweede generatie met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen zonder migratieachtergrond.

Vrouwen die in deeltijd werken, geven in meerderheid aan best meer te willen werken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld dat de werktijden afgestemd kunnen worden op het privéleven. Ook als omstandigheden, zoals een ontoereikend gezinsinkomen, erom vragen willen ze extra werken. Vrouwen vinden betaald werk net zo belangrijk als mannen, maar zijn wel minder gericht op het maken van carrière.

Voor de coronacrisis

De cijfers zijn nog van voor de coronacrisis. Het SCP merkt op dat de werkloosheid dit jaar is toegenomen, onder vrouwen nog iets sterker dan onder mannen. De arbeidsparticipatie bleef in het tweede en derde kwartaal dit jaar vrijwel gelijk aan die in diezelfde kwartalen vorig jaar. Alleen bij scholieren en studenten lag de arbeidsparticipatie een stuk lager. Tijdens de coronacrisis werkten zowel mannen als vrouwen gemiddeld minder uren.

Vakbond FNV vindt het positief dat vrouwen vaker economisch zelfstandig zijn, maar maakt zich zorgen dat dit vooral voor hoger opgeleide vrouwen lijkt te gelden. Ook maakt de FNV zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op de emancipatie en wil de bond de situatie rond geboorteverlof nog verder verbeteren. Ook moet de kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar anders worden geregeld, meent de FNV.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu