Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Snellere en betere afhandeling meldingen

Print
Snellere en betere afhandeling meldingen

Afbeelding: Gemeente Voerendaal

Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Last van ongedierte? Maak een melding!

Snelle en betere afhandeling

Onze gemeente vindt het belangrijk om meldingen van inwoners snel en goed af te handelen. Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om een melding te doen, via onze website, de Voerendaal app, telefonisch, mondeling of via Facebook, kan het zijn dat een melding niet direct bij de juiste persoon terecht komt en het langer duurt om opgepakt en afgehandeld te worden. Daarom zijn we als gemeente bezig de meldingsprocedure onder de loep te nemen en verbeteringen aan te brengen. Doel is natuurlijk dat inwoners zo snel en goed mogelijk geholpen worden!

Melding maken? Gebruik onze website!

Op onze website kunt u via de knop ‘Melding maken’ het snelst en gemakkelijkst een melding maken. De melding komt in ons zaaksysteem terecht en direct bij de ambtenaar die uw melding gaat afhandelen. Wij willen u dan ook vragen vooral via deze weg uw melding te maken en niet via Facebook of Twitter. Ook een melding via de Voerendaal app heeft onze voorkeur. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, waarbij ons uitgangspunt is: snellere en betere afhandeling!

Hoe kan ik een melding maken?

U kunt uw melding op verschillende manieren aan ons doorgeven.

  • Online via onze website;
  • Via de Voerendaal app. U kunt de app gratis downloaden op uw tablet en smartphone door in de Google Play Store of Apple App Store te zoeken op gemeente Voerendaal;
  • Tijdens kantooruren via telefoonnummer 045 - 575 33 99.

Is er een dringende storing of een melding waar uit veiligheidsoverwegingen direct actie op moet worden ondernomen? Geef dan uw melding telefonisch door via telefoonnummer 045 – 575 33 99. Buiten kantooruren krijgt u een calamiteitennummer te horen.

U kunt meldingen of storingen over verlichting doorgeven aan Ziut.