UWV is dit jaar 2,1 miljard euro meer kwijt aan uitkeringen

 © Peter Hilz

Amsterdam
ANP

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de totale som aan uitkeringen dit jaar met 2,1 miljard euro zal stijgen.

Voor het grootste deel komt dat door de verwachte stijging van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Ook verwacht de instantie dat het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en het aantal uitkeringen voor ziekte en zorg verder zullen toenemen.

Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar met ongeveer 100.000 stijgen, zo voorspelt het UWV op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee stijgen de uitgaven aan WW-uitkeringen met 1,6 miljard euro tot een totaal van 5,8 miljard euro. Het UWV gaf vorig jaar circa 500 miljoen euro meer uit aan WW-uitkeringen dan in 2019.

Onzekerheid

Daarbij hoort wel de kanttekening dat de pandemie voor veel meer onzekerheid zorgt dan normaal, waarschuwt bestuurslid Nathalie van Berkel. „De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt.” In de zomer stelt het UWV de prognoses bij.

Verder keerde het UWV vorig jaar circa 14,3 miljard euro uit aan loonsubsidies via de NOW-regelingen. Voor 2021 worden de kosten vooralsnog geschat op 3,3 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaalaantal uitkeringen op het gebied van arbeidsongeschiktheid blijft dit jaar naar verwachting constant, maar de rekening loopt wel op. Zo zullen minder mensen gebruikmaken van de ‘goedkopere’ WAO en de WAZ. Daar staat een verwachte stijging van het aantal ‘duurdere’ WIA-uitkeringen tegenover. Daarnaast zal het UWV de uitkeringen indexeren. Alles bij elkaar stijgen de lasten op het gebied van arbeidsongeschiktheid van 13,2 miljard euro in 2020 naar 13,6 miljard euro dit jaar.

Het aantal Ziektewetuitkeringen nam vorig jaar met 9000 toe. De kosten liepen daarbij met 200 miljoen euro op. Dit jaar zal het gemiddelde aantal Ziektewetuitkeringen met nog eens 3000 toenemen, goed voor nog eens 90 miljoen euro aan extra kosten. Dat komt volgens het UWV doordat om uiteenlopende redenen meer mensen dan voorheen onder de Ziektewet vallen.

Transitievergoeding

Verder betaalde het UWV vorig jaar 381 miljoen euro aan de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De verwachting is dat dit bedrag dit jaar zal oplopen naar 418 miljoen euro.

Sinds dit jaar compenseert UWV ook de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging van ondernemingen met minder dan 25 werknemers. Daarmee zal dit jaar naar verwachting 21 miljoen euro gemoeid zijn.