Europese Burgerschapsprijs voor Stichting Geen Grens

Print
Europese Burgerschapsprijs voor Stichting Geen Grens

Afbeelding: SGG

Het project ‘Stichting Geen Grens – inzet tijdens Covid-19 pandemie’ is winnaar van de Prijs van de Europese Burger 2020. De Stichting wil alle vormen van contact en samenwerking in de grensregio Limburg/België/Duitsland bevorderen.

De Prijs van de Europese Burger is een medaille die ieder jaar wordt uitgereikt voor projecten van burgers of organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld de bevordering van wederzijds begrip, grensoverschrijdende samenwerking of Europese waarden. De prijs is in 2008 ingesteld door het Europees Parlement.

De jury heeft onlangs besloten om de prijs wat betreft Nederland toe te kennen aan de Stichting Geen Grens. Tijdens de coronacrisis kwam deze stichting op voor de rechten van grensarbeiders en grensondernemers, bijvoorbeeld toen de nationale grenzen gesloten werden. Geen Grens kreeg en houdt de ontstane problemen op de politieke agenda.

Voorzitter van de stichting is Huub Spoormans, emeritus hoogleraar Open Universiteit. Secretaris is Ger Essers, specialist ‘vrij verkeer van personen’ en voormalig adviseur grensoverschrijdend wonen en werken.

De prijs wordt uitgereikt tijdens een plechtige ceremonie in Nederland. In november zal in Brussel of Straatsburg een centrale prijsuitreiking plaatsvinden voor alle winnaars uit alle lidstaten van de EU.