Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Diervriendelijke aanpak ganzen

Print
Diervriendelijke aanpak ganzen

In gemeente Voerendaal leven zo’n 45 Canadese ganzen, een grote groep die voor inwoners regelmatig overlast veroorzaakt, vanwege poep, lawaai en soms agressie naar de wandelaars. Het is goed toeven bij de vijver in Voerendaal en daarom keren deze ganzen ieder jaar weer terug en vinden nieuwe ganzen in het park hun thuis. Om het ganzenprobleem op een juiste manier en zo effectief mogelijk aan te pakken heeft de gemeente overleg gehad met Hofganzen ganzenbescherming Nederland. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de omwonenden en de visvereniging.

Adviezen over aanpak

Uit het overleg met Hofganzen zijn een aantal adviezen gekomen. Uitgangspunt hierbij was ervoor te zorgen dat het parkgebied zo onaantrekkelijk wordt voor de ganzen, dat de meeste ganzen zich naar een ander gebied verplaatsen.

Op advies van Hofganzen worden de volgende maatregelen genomen.

- Nestbehandeling om ervoor te zorgen dat de eieren niet uitkomen. Alle eieren worden met maïskiemolie behandeld en er worden eieren geschud.

- Het plaatsen van hekjes (ca 40 cm hoog), zodat de ganzen niet bij de huizen kunnen komen. Ook rond het eiland in de vijver, waar de ganzen graag broeden, worden hekjes geplaatst en op enkele plekken langs de oevers van de visvijver waar de ganzen deze vijver in- en uitgaan.

- Op verschillende plekken wordt het gras verruigd door minder te maaien, waardoor het minder aantrekkelijk voor de ganzen wordt om hier te verblijven. Hierbij is er aandacht voor bescherming van waardevolle oeverbeplanting en het aantrekkelijk houden van de begroeiing in het park.

- Er wordt een voerverbod van watervogels ingesteld. Als er geen voer beschikbaar is, is het minder interessant voor ganzen om in het park te verblijven. Bovendien zorgt dit verbod ervoor dat ook de overlast door ratten wordt voorkomen.

De gemeente gaat ervan uit dat door deze maatregelen het aantal ganzen dat in het parkgebied verblijft, vermindert en dat het voor nieuwe ganzen onaantrekkelijk wordt om zich in Voerendaal te vestigen. De insteek is natuurlijk wel dat niet alle ganzen vertrekken, want watervogels horen bij een vijver en inwoners genieten er ook van.