Brussel onderzoekt Duits compensatieplan bruinkoolcentrales

 © Mitchell Giebels

ANP

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar het plan van Duitsland om de eigenaren van met bruinkool gestookte elektriciteitscentrales te compenseren voor vervroegde sluiting.

Ze gaat bekijken of de voorgenomen steun aan de energiebedrijven RWE en LEAG, in totaal 4,35 miljard euro voor onder meer gederfde inkomsten, strookt met de Europese regels.

Duitsland wil gefaseerd een einde maken aan het gebruik van kolen voor de productie van elektriciteit in 2038. Om ze aan te moedigen eerder te sluiten, is de regering in onderhandeling met de twee grootste producenten van met bruinkool opgewekte elektriciteit, RWE en LEAG. Berlijn heeft Brussel op de hoogte gesteld van de beoogde compensatie voor gederfde toekomstige inkomsten en de saneringskosten voor het sluiten van de mijnen.

De commissie heeft haar twijfels over de rechtmatigheid van de plannen, meldt ze. Het onderzoek moet uitwijzen of haar zorgen bevestigd worden. „Onze rol is om de concurrentie te waarborgen, door te controleren of de beloofde compensatie voor het eerder sluiten tot een noodzakelijk minimum wordt beperkt. Dat weten we nu niet zeker”, zegt vicevoorzitter en mededingingscommissaris Margrethe Vestager.