Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Voortgang fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Print
Voortgang fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Er komt een veilige fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland. De verbinding loopt via de Vrakelbergerweg - Vijfbundersweg, tussen Ubachsberg en Wijlre (ook wel de Ruilverkavelingsweg genoemd) en de Daelsweg tussen Ubachsberg en Heerlen. Waterschap Limburg is partner in dit project om met extra maatregelen de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen. Zo zorgen we ervoor dat de extra verharding niet voor overlast zorgt. Om de verkeersveiligheid en waterhuishouding op deze route te verbeteren, werken de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg samen.

Stand van zaken

Tijdens verschillende bijeenkomsten én via een online participatieplatform www.waterschaplimburg.nl/heuvelland-parkstad zijn inwoners betrokken bij de plannen. Waar mogelijk zijn ideeën en meningen meegenomen in de uitwerking. In februari zijn de plannen vastgesteld door de gemeenten en Waterschap Limburg. Vanaf 12 maart liggen de plannen ter inzage voor beroep.

Nu wordt er hard gewerkt aan het bestek en de aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat we gaan zoeken naar een aannemer voor de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting in de zomer van 2021 en neemt tot eind 2022 in beslag.

Doel

Het doel van het project is om de bestaande verbinding veiliger te maken voor alle weggebruikers, met name voor fietsers. Een veilige verbinding heeft niet alleen een positief effect op de verkeersveiligheid van fietsers, maar ook op het toerisme en de recreatie in dit gebied in het algemeen.

Water in Balans

Het klimaatbestendig maken van de omgeving vormt een belangrijk onderdeel van de plannen. Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Daar waar mogelijk sluit Waterschap Limburg aan bij initiatieven in de omgeving om wateroverlast te verminderen. Voor dit project realiseert Waterschap Limburg verschillende regenwaterbuffers langs de Ruilverkavelingsweg.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden rondom de fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad? Ga naar www.waterschaplimburg.nl/heuvelland-parkstad.