Biej wieze van sjpreëke

Print
Biej wieze van sjpreëke

Afbeelding: Heemkundevereniging Brunssum

Brunssum -

Regelmatig presenteert de dialectgroep van de Heemkundevereniging Brunssum ‘Bie Wieze Van Sjpreëke’. „Vier nuëdige jieëderee oet om hie aan deel te numme. Doer ‘n sjtukske te sjrieve en noa w.roeselers@outlook.com te sjikke, of om ‘ns langs te komme op een van os oavende; de 2e moandig van de moand om 20.00 oer in de vuurmalige Mariasjoeël teëgenuëver ’t polisieburo Prins Hendriklaan 382, 64443 AE in Broenssem.”

Houd de mood d’r in

Ummer wens-te dinks dat ’t dich volledig teëge zit,
Is d’r waal ieëmesj deë op dich lit!
Dan kumpt urges ’n lémpke vandaan,
En kins-te d’r weer vol teëge aan!

Dan kriës-te weer nuuje mood,
En geet ’t dich meteen weer good!
Doe zits de zurg aan de kantj,
Sjterker nog: doe sjmiets ze gans uëver de randj!

’t Leëve bestjeet oet inne lach en ’n troan,
En die troan is dan gedoan!
Doe veuls dich wie nuuj geboare,
En dinks ’t is nog neet verloare!

Doe gees weer genete van de dinger om dich heër,
Dan hubs-te gewuën mieë plezeër.
En vergeët baove al ’t lache neet,
Dan hubs-te gewuën minder verdreet!

En wat lieëre v’r hie dan van?
Wie sjoeën ’t leëve waal neet zin kan!
Doe most der alleen vuur oape stjtoan,
En diene weëg in ’t leëve goan!

Wat d’r ooch gebuërt houd altied de mood d’r in
’t leëve is en blieft toch prachtig
En houd dich dit gedich in de zin,
Es te dinks: “’t wieërd mich te mechtig”!

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee