CBS: Nederlanders in 50 jaar twee keer zo rijk

 © Hollandse Hoogte / ANP

Nederlanders zijn in tijdsbestek van 50 jaar ruim twee keer zo rijk geworden.

Redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat het jaarlijkse beschikbare inkomen dat kan worden gebruikt voor het betalen van woonlasten, boodschappen, maar ook voor uitjes sinds 1969 is verdubbeld van 10.300 euro naar 21.900 euro.

Het geld dat iemand op z’n rekening krijgt na aftrek van belastingen en premies lag daarmee vorig jaar 112 procent hoger dan in 1969. Daarbij houdt het CBS rekening met de opgelopen inflatie. De kerngetallen van 1969 zijn omgerekend tot het prijsniveau van 2020. Volgens het CBS zijn we niet alleen twee keer zo rijk geworden, maar zijn we daar ook naar gaan leven. Zo is onder meer het bezit van auto’s, consumentenelektronica en andere luxeproducten in de meetperiode hard gestegen.

Zorgkosten en crisis

Het CBS merkt wel op dat de stijging van het beschikbare inkomen tussen 2001 en 2008 wat stagneerde. Volgens het statistiekbureau komt dat omdat belastingen en premies toen hoger lagen, vooral om voor de gestegen zorgkosten te compenseren. Ook na 2008 nam de groei van het inkomen nauwelijks toe, wat weer het gevolg was van de economische crisis. Tijdens de crisisjaren daalde de werkgelegenheid en namen de cao-lonen nauwelijks toe tot en met 2013.

In coronajaar 2020 bleven de inkomens van de huishoudens wel doorgroeien. Dat is volgens het CBS te verklaren door eerder gemaakte cao-loonafspraken, en doordat de werkloosheid maar beperkt toenam dankzij een uitgebreid steunpakket van de overheid. Het bruto binnenlands product (bbp), waarmee het CBS de grootte van de economie bepaalt, kromp vorig jaar wel.