Twaalf koninklijke onderscheidingen in de gemeente Sittard-Geleen

Print
Twaalf koninklijke onderscheidingen in de gemeente Sittard-Geleen

Afbeelding: ANP

Born / Buchten / Holtum / Papenhoven / Geleen / Graetheide / Sittard / Windraak / Limbricht / Einighausen / Guttecoven / Munstergeleen / Obbicht / Grevenbicht -

In de gemeente Sittard-Geleen zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen op maandag 26 april twaalf inwoners koninklijk onderscheiden. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en tien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wil Hoonings (73) uit Born zet zich in als vrijwilliger bij IVN Born-Land van Swentibold, waar hij onder andere de heemtuin onderhoudt. Hij is lid van de werkgroep Beheer en onderhoud gebouwen en de werkgroep Onderhoud knotbomen. Tevens zet de heer Hoonings zich in als vrijwilliger bij Stichting Pergamijn en biedt hij technische ondersteuning bij speeltuin De Paddestoel in Born. Ook schreef hij een boek over de vijftigjarige historie van deze speeltuin.

Truus Knops (68) uit Buchten is voorzitter en secretaris van de Vrouwen Vereniging Buchten, waarvoor zij mede activiteiten voor ouderen en alleenstaanden organiseert. Tevens is mevrouw Knops coördinator bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding Limburg en brengt zij als vrijwilliger vele bezoekjes aan ouderen in Zorgcentrum Aldenhof in Born. Daarnaast is mevrouw Knops jarenlang bestuurslid geweest bij fanfare St. Jozef in Buchten.

Berend Jan Boerrigter (75) uit Geleen heeft in diverse functies, onder meer als voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Kringloopcentrum Westelijke Mijnstreek, een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de aangesloten kringloopcentra. Tevens richtte de heer Boerrigter mede de Haza-Data gebruikersgroep op, een informatiesysteem voor genealogen en historici. Ook is hij een van de initiatiefnemers van het Computer Doe- en Leercentrum, die niet-technisch onderlegde ouderen helpt bij hun computer- en social media gebruik. Verder heeft de heer Boerrigter het kerkelijk archief van de Protestantse Gemeente Beek-Geleen-Urmond tot één archief samengevoegd, na de fusie van vier kerkelijke gemeenten. De heer Boerrigter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Twan Könings(67) uit Geleen is vrijwilliger en bestuurslid bij Zaalvoetbalvereniging OSU’60 in Geleen. Hij zette zich in voor de organisatie van de Geleense Zaalvoetbal Competitie en heeft bijgedragen aan de fusie met de Sittardse Zomeravond Competitie. Tevens is de heer Könings bestuurslid bij de Sittardse Zomeravond Competitie. Daarnaast is hij penningmeester bij Tennisclub Panta Rhei in Limbricht.

Koos Snijders (70) uit Grevenbicht zet zich in als bestuurslid van de Soosjeteit Awt Prinse Flaarisse in Geleen. Hij verzorgt via de streekomroep de verslaglegging van de optocht in Geleen op carnavalszondag. Bij L1 heeft de heer Snijders regelmatig zijn medewerking verleend aan verslaglegging van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. Ook was hij actief als jurylid bij het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes. Daarnaast is de heer Snijders actief bij Heemkundevereniging Geleen als auteur, redacteur en presentator van activiteiten, vrijwilliger bij de Stichting Cultuur-Historische Uitgave Geleen (SCHUG), medeoprichter en bestuurslid van het Fortuna Museum en vrijwilliger bij de Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht.

Herman Evers (64) uit Limbricht is adviseur en ervaringsdeskundige bij de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, thans de Oogvereniging Nederland. Op lokaal en regionaal niveau wordt de heer Evers geconsulteerd door gemeenten en organisaties voor mensen met een beperking. Daarnaast is de heer Evers bestuurslid bij de Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL), VN-ambassadeur voor Inclusie in de gemeente Sittard-Geleen, lid van de lokale Wmo-raad en voorzitter van de (beleids)commissie Sittard-Geleen Inclusief. De heer Evers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter van den Beuken (61) uit Munstergeleen is werkzaam als senior cliëntbegeleider en zet zich in voor het trauma/crisis opvangteam bij Stichting Pergamijn. Tevens is de heer Van den Beuken vrijwilliger bij Zorg aan Zet, als ambassadeur voor de zorg. Hij geeft gastlessen op scholen, is actief tijdens meeloopdagen en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten over het werken in de zorg.

Wil Lemmens (73) uit Munstergeleen is wedstrijdsecretaris bij Voetbalvereniging SVM in Munstergeleen, waarvoor hij zich tevens inzet als scheidsrechter en scheidsrechtercoördinator. Daarnaast was de heer Lemmens jarenlang vrijwilliger bij de KNVB district Zuid, waar hij onder andere fungeerde als scheidsrechter.

Henk Ubachs (72) uit Munstergeleen is voorzitter van het Gilde Munstergeleense Oude Tradities. Ook is hij penningmeester van de Stichting Wijkplatform Munstergeleen, waarbij hij fungeert als schakel voor Partners in Welzijn als het gaat om leefbaarheid van de wijk. Daarnaast is de heer Ubachs voorzitter van het Oranjecomité Munstergeleen en zet zich als penningmeester in voor de Stichting Vastelaoves Optochte Munstergelaen.

Rogier Hellenbrand (54) uit Sittard is bestuurslid bij Gymnastiekvereniging Swentibold in Sittard. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de technische zaken van het recreatieve turnen, organiseert scholingen en workshops, fungeert als trainer en jurylid bij wedstrijden. Tevens is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie, trainer bij Gymnastiekvereniging D.O.C. in Brunssum en organiseert bij Meivereniging De Jonkheid in Schinveld mede de meifeesten.

Pieter Kerremans (54) uit Sittard is vrijwilliger bij Zwemvereniging Hellas-Glana in Sittard. Hier geeft hij onder andere dagelijks zwemtrainingen, is zwemofficial en -scheidsrechter, coördineert de deelname aan zwemwedstrijden en ondersteunt de teams van waterpolo en synchroonzwemmen bij toernooien en voorstellingen. Daarnaast is de heer Kerremans vrijwilliger bij Wijkplatform De Baandert in Sittard en maakt deel uit van het buurtpreventieteam.

Pierre Nüsser (66) uit Sittard zet zich al jarenlang in voor de wijk Broeksittard. Hij is voorzitter van het Wijkplatform Broeksittard. Daarnaast is de heer Nüsser bestuurslid van de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Broeksittard-Kemperhof-Europapark. Tevens zet hij zich in bij activiteiten van het Sint Maertenscomité in de wijk.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee