Koninklijke onderscheidingen in Eijsden-Margraten

Print
Koninklijke onderscheidingen in Eijsden-Margraten

Tien inwoners hebben een lintje gekregen. Afbeelding: ANP

Gronsveld / Eckelrade / Noorbeek / Mheer / Ulvend / Sint Geertruid / Cadier en Keer / Mesch / Oost-Maarland / Withuis / Rijckholt / Bergenhuizen / Terlinden / Banholt / Bemelen / Margraten / Scheulder / Eijsden / Mariadorp -

In Eijsden-Margraten hebben tien mensen maandag een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

Nico Halders (51) uit Gronsveld is meer dan veertig jaar vrijwilliger in diverse bestuurlijke functies bij de Koninklijke Oude Harmonie Gronsveld. Gedurende de carnavalsperiode is de heer Halders actief bij de zaate hermenie. In het verleden was hij actief bij muziekgezelschap The Boppers. Samen met de voorzitter en secretaris vormt de heer Halders het bestuurlijke hart van de vereniging.

Jef Henquet (64) uit Eijsden is een veelzijdige bestuurder op het gebied van sport, zorg en cultuur bij onder meer TC Wielerclub Eijsden en diverse wielerevents in Eijsden-Margraten. Henquet is sinds enkele jaren buddy bij de Koraalgroep en onder meer betrokken bij het Equipe Mont Ventoux-project voor mensen met een handicap. Hij is al vijfentwintig jaar betrokken bij het processiecomité Breust-Eijsden en stichting Oud Papier Eijsden. Als vrijwilliger is Henquet penningmeester en kartrekker van de bewonerscommissie te Eijsden. In het verleden was hij trainer en jeugdleider bij voetbalvereniging Eijsden.

Marleen Schreurs-Gielen (62) uit Eijsden is al meer dan dertig jaar actief in diverse functies bij het Rode Kruis, afdeling Eijsden-Margraten, onder meer als instructrice en vertrouwenspersoon. Ze is als vrijwilliger van de EHBO actief bij veel evenementen in de gemeente Eijsden-Margraten en daarbuiten. In het verleden was Schreurs-Gielen helper bij geneeskundige projecten zoals Welfare en vakantiekampen. In 1993 en 1995 was zij vrijwilliger bij de watersnoodramp in Limburg. Zij was ook actief bij de Giro-jeugdjeweging als medisch begeleider en meerdere jaren actief als nachtwacht bij Dierenvriend.

Jan Vervoort (67) uit Eijsden is al meer dan vijfentwintig jaar bestuurlijk actief bij diverse verenigingen, waaronder de Koninklijke Oude Harmonie te Eijsden. Sinds enkele jaren is hij bestuurslid bij de stichting Un Abrazo Para Los Amigos. Vervoort is ook penningmeester bij het zangkoor Sint-Pancratius Mesch en allround mantelzorger. In het verleden was de heer Vervoort vele jaren actief bij de vrijwillige brandweer.

Philip Gorissen (47) uit Gronsveld is al vijftien jaar penningmeester van Sportclub Gronsveld. Daarvoor was hij lange tijd secretaris en jeugdleider. Hij is al van jongs af aan betrokken bij de schutterij van Gronsveld. In 2019 is hij verkozen tot majoor. Bij het 400-jarig jubileum was hij penningmeester. Gorissen is ambassadeur en sponsor van carnavalsvereniging De Zweitlanceers. In het verleden was hij voorzitter en bestuurslid.

Math Wolfs (77) uit Gronsveld is al meer dan veertig jaar actief bij Sportclub Gronsveld, onder meer als leider van het eerste en derde elftal en het meisjesteam, bestuurslid en eerste aanspreekpunt. De heer Wolfs is ook gastouder bij basisschool Tangram te Eijsden.

Elise Gorissen-Roebroeks (67) uit Gronsveld s al meer dan twintig jaar actief bij ZijActief, afdeling Gronsveld-Eijsden als penningmeester, sponsorcontact en organisator. Ze is ook al vele jaren vrijwilliger bij Sportclub Gronsveld. Mevrouw Gorissen-Roebroeks besteedt veel tijd aan mantelzorg voor de eenzame ouderen in de kernen Gronsveld en Rijckholt.

Gerard Segers (66) uit Gronsveld is oprichter, secretaris, redactielid, vormgever en bestuurder van heemkundevereniging stichting Grueles. Hij is penningmeester bij het kerkbestuur van de Sint-Martinusparochie te Gronsveld en beheerder van het gebouw. De heer Segers is vanuit zijn werk als accountant ook helpende hand voor minderbedeelden bij het regelen van allerlei papierwerk. Traditiegetrouw organiseert hij al jaren het uitstapje van de oud-leden van scouting Sint-Maarten. In het verleden was Segers actief in diverse functies bij schutterij Sint-Sebastianus.

Gilles Thewissen (77) uit Mesch is al vele jaren actief bij de stichting Limburgs Landmarkt in Mesch. Hij is tevens vrijwilliger bij de parochie Sint-Pancratius en onderhoudt het kerkhof en het gebouw. Sinds enkele jaren is Thewissen bestuurslid bij het huiskamerproject in Mesch. Samen met een groep vrijwilligers verzamelt de heer Thewissen zwerfvuil. Verder was hij in diverse functies betrokken bij visclub La Truite.

Jo Decker (81) uit Cadier en Keer is bestuurslid en actief in diverse werkgroepen van de Vereniging tot Natuurbehoud. Hij is meerdere jaren actief als vrijwilliger van de broederschap Sint-Blasius te Cadier en bij jeu de boulesclub ’t Vendel. In het verleden bekleedde Decker diverse bestuurlijke functies bij de Koninklijke Harmonie van Heer.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee