Koninklijke onderscheiding voor 26 inwoners van Venlo: 4 vrouwen en 22 mannen

Print
Koninklijke onderscheiding voor 26 inwoners van Venlo: 4 vrouwen en 22 mannen

Afbeelding: Kanselarij der Nederlandse Orden

Venlo / Hout-Blerick / Boekend / Steyl / Lomm / Tegelen / Velden / Belfeld / Blerick / Arcen -

Het heeft Zijne Majesteit behaagd om 26 Venlonaren te onderscheiden: 4 vrouwen en 22 mannen, onder wie vier ridders en één officier. De overigen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Belfeld

De 58-jarige Bertil Hoezenis al sinds 1980 regelmatig op en naast de velden van voetbalvereniging Belfeldia te vinden. Eerst als vrijwilliger, later ook een tijdlang als bestuurslid, bestuursadviseur, jeugdbegeleider en scheidsrechter. In het verleden was Hoezen bestuurslid, ceremoniemeester en commissielid van carnavalsvereniging De Belhamels. Momenteel is hij bestuurslid en voorzitter van Stichting Wijkoverleg Dorpsraad Belfeld.

Als twintiger was Jan Schatorie (70) al vrijwilliger bij harmonie Kunst na Arbeid, en dat is hij nog steeds. Het oud-bestuurslid is lid van de muziekraad, de dirigentencommissie en diverse werkgroepen. Sinds 1986 is hij tevens tweede dirigent. Schatorie is verder actief bij blaaskapel De Hölter Brök; hij is dirigent en voorzitter van de muziekraad. De zeventiger leidt de repetities en optredens. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het verenigingsgebouw van de NS in Venlo.

Trinet Schell-Hendriksen (71) geldt voor veel mensen in het dorp als vraagbaak, op velerlei gebied. Zij is vrijwilliger bij Informatie & Advies Belfeld, dat burgers helpt in hun contact met gemeente, woningbouwcorporatie en verzekeraars. Ook is zij bestuurslid van de stichting Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld, waar zij ook advies geeft over hulpvragen. Eerder was zij ook penningmeester van de Vrouwen Adviescommissie voor de Woningbouw, die de toenmalige woningcorporatie Sint-Urbanus in Belfeld adviseerde. Ook was zij bestuurslid van de Gehandicaptenraad Belfeld, die opging in de gemeentelijke gehandicaptenraad.

Piet Schouwenberg (74) is vrijwilliger bij parochiefederatie De Bestte; het werkgebied beslaat Belfeld, Steyl en Tegelen. Hij is coördinator van Kapelke van Geloë in Belfeld, lector en koster. ook is hij verantwoordelijk voor de collectanten. Daarnaast is Schouwenberg bestuurslid van toneelclub Sjabloon. Tevens is hij coördinator van de decorcommissie. Eerder was hij ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Belhamels.

Blerick

Door zijn bijna vijftig jaar lange inzet is hij voor ‘zijn’ Toer- en Wielerclub Olympia uit Baarlo een onmisbare vraagbaak. De 72-jarige Huub Faasen organiseert voor de club wedstrijden, bouwt parcoursen op en breekt ze weer af en is daarnaast bij diverse andere actieve verenigingen betrokken. Sinds 1990 is hij organisator van de wandelvierdaagse voor de jeugd in Venlo, hij is bestuurslid van buurthuis De Waeg in Blerick en vrijwilliger bij Cycling Team Limburg en Stichting Wieler- en Skateomgeving Herungerberg.

Henk Holthuijsen (80) is gezegend met twee rechterhanden, en die steekt hij als vrijwilliger uit de mouwen voor tal van organisaties. Hij is wagenbouwer bij carnavalsvereniging De Wortelepin, gespecialiseerd in las- en constructiewerk. Hij is klusjesman bij gemeenschapshuis ’t Raodhoes en lid van de technische commissie van toneelgezelschap De Flarussen, waar hij zich bemoeit met de bouw van de decors. In het verleden was Holthuijsen voorzitter van buurtvereniging Blerke en chauffeur van de spelersbus van de jeugd van VVV.

Fondsenwerving is een kolfje naar de hand van Paul Huver (73). Hij doet het - naast veel andere taken - als secretaris van Onze Beestenboel, het dierenpark op het Auxiliatrixterrein in Venlo. Hij deed het eerder ook voor wijkblad Punt, het voormalig ‘kerkblad’ van de St.-Lambertusparochie. Huver was tevens voorzitter, redacteur en fotograaf van Punt. De Blerickenaar is verder nog bestuurslid van letskring Moos, waarin mensen goederen en diensten met elkaar ruilen. Daarnaast was hij voorzitter van de Jongerenkerk in Venlo en medeoprichter van de stichting Vrienden van de Jongerenkerk.

Meerdere periodes was Jan Knorr (88) (tweede) secretaris van het Blericks Mannenkoor. Nog steeds is hij als vrijwilliger actief. Hij is archivaris en betrokken bij de donateursactie. Tevens is hij medeorganisator van activiteiten. Vanaf 2000 is Knorr mantelzorger voor zijn vrouw. Ook is hij actief als bezorger bij een plaatselijke maaltijdbezorger.

Pas 39 jaar jong krijgt Sander Mattheijssen een lintje opgespeld. Hij dankt de onderscheiding vooral voor zijn inzet voor de carnaval. De oud-adjudant van De Wortelepin richtte de jeugdafdeling op. Hij was initiatiefnemer van de carnavalsvereniging voor heel Venlo: De 3-kes. Hij was coauteur van Hét Carnavalsboek en voorzitter van het BCL-carnavalstreffen in 2016 in Blerick. Voorts is of was Mattheijssen in vele functies betrokken bij tal van organisaties en activiteiten, zoals SV Blerick, Omroep Venlo, Marcato Mondial, BlariaCultura, Venlonaer van het Jaor, Bliërick Blief Boëte, VVD Limburg, MKB Limburg.

Lomm

Om het verenigingsleven in een klein dorp overeind te houden, is inzet vereist. Nou, Wil Verspaij (57) draagt zijn steentje bij. Hij is voorzitter van hengelsportvereniging De Karper. Hij is lector en collectant van de Heilige-Antoniusparochie. Ook was hij lid van kerkkoor Schola Cantorum. Verspaij is vrijwilliger bij harmonie Sint-Antonius en is coördinator van de werkzaamheden die het gezelschap verricht tijdens concerten van André Rieu. In het verleden zette hij zich tevens in voor het muziekonderwijs op de basisschool.

Steyl

Musiceren en vliegen zijn de grote hobby’s van Paul Lücker (74). Hij was bijna dertig jaar vicevoorzitter van harmonie Sempre Avanti in Tegelen. Lücker zette zich in zijn regeerperiode in voor de fusie tussen Eendracht Tegelen en Voorwaarts in 2002, waaruit Sempre Avanti ontstond. Ook initieerde hij de Prelude, het jaarlijks carnavalsconcert in samenwerking met D’n Oeles. Lücker is nu nog voorzitter van de senaat, de mentorgroep en de stichting Vrienden van Sempre Avanti. Hij is lid van de raad van commissarissen van de Venlose Zweefvliegclub, die na de fusie in 2016 door het leven gaat als Venlo Eindhoven ZweefvliegClub. Lücker is daarnaast onder meer vlieginstructeur en betrokken bij de leiding van het vliegbedrijf.

Tegelen

Martin Janssen is 74 lentes jong en nog steeds sportief. Hij is als voorzitter niet alleen het boegbeeld van de Trim- en Loopvereniging Tegelen, maar is daarnaast betrokken bij tal van evenementen en leidt de wekelijks trimgroep en verschillende wandelingen. Ook was hij ruim twintig jaar betrokken bij de organisatie van de Océ-loop. Janssen was, tot zijn verhuizing vorig jaar naar Baarlo, voorzitter van de vereniging van eigenaren van appartementencomplex ‘het schip’ aan de Watermunt in Tegelen. Ten slotte was Janssen twaalf jaar mantelzorger voor zijn schoonmoeder, tot haar overlijden in 2015.

Verkeersveiligheid schrijft Gerard Kempen (80) met hoofdletters. Als vrijwilliger van Transport en Logistiek Nederland (TLN) geeft hij leerlingen op de basisschool les over de dode hoek van vrachtwagens. Ook voor verzekeraar TVM zet hij zich in voor verkeersveiligheid. Daarnaast is Kempen op veel vlakken actief voor carnavalsvereniging D’n Oeles, nadat hij in 1995 de scepter over het Oelesrijk had gezwaaid. Hij is tevens voorzitter van de stichting Garde Tegeliers, die elk jaar een persoon in het zonnetje zet die veel betekend heeft voor de Tegelse gemeenschap.

De tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemde Henk Vossen (75) zet zich al sinds de jaren ‘90 in voor kleine ondernemers in Tegelen en is betrokken bij verenigingen die de belangen behartigen van fabrikanten in de wasmiddelensector van over de hele wereld. Daarnaast was Vossen voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger van en bij Stichting Limburgs Schutterij Museum, Knac Nationale Autosport Federatie en de Oud Limburgse Schuttersfederatie.

Velden

Voor zijn verdiensten als bestuurslid en voorzitter bij Jagersvereniging Velden, Wildbeheereenheid Arcen en Velden en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging afdeling Limburg is Lei Jansen (66) benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het oud-raadslid van de gemeente Arcen en Velden zet zich op diverse manieren in voor het faunabehoud in Limburg en het verbeteren van de stand van de akkervogels.

Henk Lommen overleed vorig jaar op 65-jarige leeftijd, maar wordt postuum benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was bestuurslid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, district Venray-Venlo. In die functie organiseerde hij onder meer de solistenwedstrijden. Tevens was hij bestuurslid en tambour-maître van Fanfare Velden. Lommen was verder medeoprichter en secretaris van de dorpsraad.

Venlo

Handballend Venlo kan al sinds 1967 op steun van secretaris en vrijwilliger Jan Aerts (70) rekenen. Bij HandbaL Venlo was hij leider van de pupillen, trainer van de aspiranten, organisator van jeugdkampen en voorzitter van het jeugdbestuur. Daarnaast is hij sinds midden jaren ‘70 zanger en saxofonist van joekskapel Neet Um Aan Te Huúre, staat hij bij Stichting Zomerparkfeest achter de bar, geeft hij Nederlandse les aan anderstaligen bij Taalcoaches Venlo en is hij vrijwilliger bij Stichting Venloop.

Als penningmeester van onder andere Stichting Historische Publicaties Buun, Stichting Stadsmunt Venlo en het Dekenaat Venlo zijn de financiën in goede handen bij de 68-jarige Jos van Ewijk. De tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemde Van Ewijk adviseerde diverse stichtingen en verenigingen in Groot Venlo over financiële vraagstukken. Zo kunnen en konden ook de Koninklijke Zangvereniging Venlona, Stichting Saitoti en Stichting Sportsponsoring Tegelse Lawn Tennis Club op zijn financiële kennis en kunde rekenen.

De 79-jarige Annie Haenen-Hendrick is sinds 1996 actief bij de H. Michaëlparochie in Venlo. Ze is lid van diverse werkgroepen, verzorgt het groen en de schoonmaak van de kerk, verspreidt de kerkelijke post, stelt het parochieblad samen en vervoert mensen die slecht ter been zijn naar de dienst. Ook is de Venlose bovendien bestuurslid en vrijwilliger bij de groenclub ArcenVeldenGroen, gastvrouw en gids bij Kasteeltuinen Arcen en was ze in de jaren ‘70 en ‘80 bestuurslid bij de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

Het vastelaoveshart zit bij Theo Hagens (65) op de juiste plek. Sinds 1981 is hij bij D’n Oeles uit Tegelen betrokken als vrijwilliger. Hij was er penningmeester en ceremoniemeester, maakte deel uit van diverse commissies en was ‘regelneef’ voor de Raad van Elf en het prinselijk trio. Momenteel is hij penningmeester bij Stichting Tegele Laef en Stichting Limburgs Schutterij Museum in Steyl. Een functie die hij in het verleden bekleedde bij Stichting Huis van de Wijk d’m Bóngerd en Stichting Hockeysport Venlo.

Joke Janssen-van Beek (55) mag met recht een verbinder worden genoemd. Zij is voorzitter van het wijkoverleg Venlo-Oost, waar ze een brug slaat tussen bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties. Binnen het overleg heeft ze tevens zitting in de werkgroep Verkeer en Veiligheid. Zij gaf voorlichting over drugspreventie op basisscholen en was betrokken bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan. Janssen is collecte-coördinator voor de stichting Alzheimer Nederland in Venlo. Eerder was ze voorzitter van buurtvereniging De Börgermeisterkes.

Ferrens Postma (75) is al meermaals onderscheiden en nu benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al jarenlang actief als bestuurslid en vrijwilliger bij stichtingen en verenigingen in Nederland en Hongarije op het gebied van geschiedenis en talen als het Hebreeuws, Grieks, Latijns en Fries. Postma is lid van redactieraden bij wetenschappelijke en theologische tijdschriften in Hongarije en Roemenië en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, waaronder boeken, artikelen en negen geannoteerde bibliografieën.

Sinds 1976 is Wim Roeffen (73) als componist en tekstschrijver onmisbaar voor artiesten, fanfares, harmonieën en joekskapellen in Venlo en daarbuiten. Hij is vrijwilliger bij het Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus in Venlo, won tientallen keren de Opus Jocus, gaf muzieklessen, schreef carnavalsmuziek, was dirigent, organiseerde concerten en bracht tussen 2014 en 2016 de boekentrilogie Bekroënde Jocus Leedjes uit. Daarvoor is hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Frits Seelen (66) geldt als dragende kracht bij gemeenschapshuis De Windmeule. Naast voorzitter is hij sleutelbeheerder en lid van het huurdersoverleg en heeft hij zitting in de Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV). Hij was eerder verantwoordelijk voor de (financiële) reorganisatie van De Windmeule en de werving van vrijwilligers. Tevens was hij betrokken bij de verbouwing van diverse ruimtes in het gebouw. Seelen was lange tijd bestuurslid van carnavalsvereniging De Törvers, waar hij tevens zitting had in verschillende commissies.

Ans Thissen-Bouten heeft de gezegende leeftijd van 86jaar bereikt, maar desondanks zorgt ze liever voor anderen dan dat ze zichzelf laat verzorgen. Ze is vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst Venlo. Zij zit in de kantinecommissie van tennisclub De Kaetelberg. Zij serveert wekelijks koffie bij zorgcentrum De Beerendonck en helpt een bewoner met de boodschappen. Zij is penningmeester van de volksdansvereniging bij stichting De Treffer. Zij ondersteunt ouderen in haar appartementencomplex en onderhoudt de entree, het trappenhuis en het plantsoen. In het verleden was zij vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen in Venlo-Blerick. Nogmaals, ze is 86.

Leon Versteilen (66) is een ware duizendpoot binnen voetbalclub Venlosche Boys. Hij was jeugdleider, lid van de toernooicommissie en kantinemedewerker. Nu zet hij zich nog steeds in als lid van de financiële commissie en ondersteunt hij de G-afdeling. Daarnaast is hij een drijvende kracht binnen joekskapel Schots en Scheif. Hij is medeoprichter en voorzitter van het gezelschap. Ook is hij muzikaal leider en schrijft hij de partijen. O ja, hij beheert ook de website en de sociale media. Ten slotte is hij ook nog penningmeester van het collectecomité van het Fonds Gehandicaptensport in de gemeente Venlo.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee