Lintjesregen in Echt-Susteren

Print
Lintjesregen in Echt-Susteren

Afbeelding: ANP

Echt / Koningsbosch / Sint Joost / Susteren / Slek / MariaHoop / Baakhoven / Dieteren / Illikhoven / Vissersweert / Roosteren / Nieuwstadt / Aasterberg / Berkelaar / Hingen / Ophoven -

In Echt-Susteren hebben dit jaar elf mensen een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Tenzij anders vermeld zijn de gedecoreerden aan de vooravond van Koningsdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul Opgenort (70) uit Dieteren is al vele jaren actief als vrijwilliger binnen het verenigingsleven van Dieteren. Zo is hij onder meer bestuurslid en tot 2018 voorzitter van fanfare Eendracht. Daarnaast is hij in Dieteren voorzitter van de stichting Gemeenschapsbelang en de Dorpsraad. In 2010 was hij voorzitter van de Stichting Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes en van 2012 tot 2015 had hij zitting in de Raad van Advies van de Veteranen Vereniging Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. Na het verlaten van de actieve dienst in 2006 was tot 2007 op vrijwillige basis actief voor het Ministerie van Defensie.

Leon Willms (72) uit Echt is al 63 jaar lid van harmonie Les Amis Réunis in Nieuwstadt en actief als bestuurslid en tussen 2006 en 2018 ook als voorzitter. Sinds 2009 maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur van het gemeenschapshuis Nieuwstadt en is hij ook lid van het onderhoudsteam. Als vrijwilliger is hij actief bij de EHBO Peij afdeling Patricius. In zijn werkzame leven bij Solvay Chemie zette hij zich in voor de Ondernemingsraad, de commissie Veiligheid en het Pensioenfondsbestuur. Bij Sijben Wonen heeft hij een Ondernemingsraad opgezet en verder ingericht. Hij was voorzitter van 2006 tot 2014.

Truus Pustjens-Heijman (73) uit Echt was in 1999 medeoprichter en penningmeester van Belangenvereniging De Berk in Echt. Ook bij de Stichting Onze Lieve Vrouw van Schilberg Echt en de Stichting dr. Edith Stein is ze tot op heden actief als penningmeester. Ook uitvoerend is ze bij beide stichtingen betrokken. Zo is ze medeorganisator van de jaarlijkse Octaaf van Schilberg en van de thema- en herdenkingsdagen van de Stichting dr. Edith Stein. Voor deze laatste stichting neemt zij tevens een gedeelte van de begeleiding van de vele pelgrims die Echt bezoeken voor haar rekening. Verder is ze al 20 jaar actief als mantelzorger.

Piet Vergoossen (82) uit Echt is al ruim 50 jaar actief voor de samenleving. Vanaf 1970 tot op heden is hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij de Stichting speeltuin Hingen. Hij is al vele jaren actief voor Schutterij en Fluit- en Trommelkorps Wilhelmina Hingen. Bij de bouw van het schutterslokaal zat hij in de bouwcommissie. Als lid van de Vuttersclub verricht hij de noodzakelijke werkzaamheden aan onderhoud van het gebouw en aan overige klussen. Bij de stichting Pergamijn is Vergoossen onder meer als vrijwilliger bij de drumband en op de dagbesteding van het activiteitencentrum Thaalpad. In de periode van 2005 tot 2019 was hij leider en grensrechter bij veteranenclub FC Hingen. Daarbij verrichtte hij tevens de nodige hand- en spandiensten. Dit deed hij ook voor voetbalvereniging RIOS ‘31.

Harrie Sleuters (66) uit Echt zet zich sinds 1978 in als bestuurslid en vrijwilliger voor de Stichting Speeltuin Hingen. Zo is hij beheerder van het terrein en gebouw, was hij intensief betrokken bij de vouw van de nieuwe accommodatie en is hij lid van het vaste onderhoudsteam. In de periode van 1984 tot 2019 was Sleuters actief voor veteranenclub FC Hingen 1970. Hij was onder meer leider, grensrechter, voorzitter en penningmeester.

Mart van Lümich (72) uit Echt zet zich al meer dan 40 jaar in voor de samenleving, onder meer als vrijwilliger bestuurslid en voorzitter van de Stichting speeltuin Hingen. Hij maakt deel uit van het vaste onderhoudsteam en verzette veel werk bij de bouw van de nieuwe accommodatie. Ook bij Schutterij fluit- en trommelkorps Wilhelmina Hingen maakt Van Lümich zich al vele jaren verdienstelijk als lid van de bouwcommissie, de vuttersclub en de schietcommissie. Als lid van Seniorenvereniging Peij-Echt verricht hij al zo’n 20 jaar de nodige hand- en spandiensten. Sinds 2003 is hij bovendien als mantelzorger actief.

Het echtpaar Wim (67) en Antoinette Koolen-Dautzenberg (52) uit Nieuwstadt is al vanaf actief in de mantel- c.q. pleegzorg. Van 2004 tot 2007 waren zij mantelzorger voor hun drie neefjes. Om te voorkomen dat de jongens in de leeftijd van 10 jaar, 8 jaar en 9 maanden, in een weeshuis terecht zouden komen, hebben zij in 2007 gekozen voor het pleegouderschap. Daarmee boden zij de kinderen een goede en veilige plek om samen op te groeien, vol warmte, liefde, regelmaat en structuur. Met veel inzet, empathie en doorzettingsvermogen heeft het echtpaar de kinderen opgevoed tot zelfstandige jongvolwassenen.

Coen Geraads (65) uit Pey is ruim 20 jaar actief op het gebied van het ouderenwerk en de mantelzorg. Daarnaast is hij lid en vrijwilliger van de politieke partij Lijst Samenwerking waarbij hij van 1998 tot 2003 raadslid was in de voormalige gemeente Echt. Van 2003 tot 2013 bekleedde hij de functie van wethouder in Echt-Susteren. In het verleden Geraads penningmeester van carnavalsvereniging De Aester Sjaelen Uul en tot 2018 bleef hij er actief als vrijwilliger.

Jeannie van der Goot-Thoolen (68) uit Sint Joost is bij de stichting Menswel actief als ondersteuner voor statushouders én vrijwilliger samenspraak en taalcoach. Voor de Parochie Heilige Judocus Sint Joost is zij werkzaam als hoofdmedewerker van het parochiekantoor en als lid van het parochiecomité. Daarnaast verricht ze ondersteunende werkzaamheden bij de woonvoorziening Peijerstraat Echt van de Stichting Pergamijn, het Thomashuis Sint Joost, gemeenschapshuis ‘t Patronaat Sint Joost en de Reclamecommissie Echter Kermis. Daarbij mag ook haar inzet als collectant voor de Nier- en Hartstichting niet worden vergeten.

José Mulders (80) uit Susteren is al vanaf 2004 actief voor de Bond van Ouderen Mariaveld-Susteren. Sinds 2006 bekleedt zij verschillende bestuursfuncties binnen de vereniging, secretaris, voorzitter, secretaris/voorzitter en secretaris/penningmeester/voorzitter. Sinds 2018 vervult zij de functie van voorzitter. Daarnaast is ze actief lid van Broederschap Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Mariaveld en schutterij Sint Sebastianus waarbij zij sinds jaar en dag de zieke leden bezoekt. Ook brengt zij al vele jaren kerkblaadjes rond.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee