Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Wie ontvingen dit jaar lintjes in Voerendaal?

 © De heer Math Winthagen

De dag voor Koningsdag reikte burgemeester Wil Houben aan drie inwoners van Voerendaal een Koninklijke Onderscheiding uit. Mevrouw Marga Keijdener, de heer Math Winthagen en de heer Theo Treuen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Door de speciale maatregelen, die in deze corona-crisis zijn opgelegd, werden de bijbehorende versierselen door familieleden opgespeld.

Gemeente Voerendaal

De heer Math Winthagen (62)

De heer Winthagen is 53 jaar lid van Koninklijke Harmonie de Berggalm. Binnen het orkest verricht hij extra vrijwillige activiteiten zoals het wekelijks klaarzetten van de stoelen en na de repetitie opruimen; coördineren van diverse taken binnen de Muziekcommissie; mede opstellen van de muzikale jaaragenda (korte en lange termijn); aankoop van partituren en bijhouden muziekarchief.

Ook is hij sinds 1989 actief lid en muzikant van het Jeugd/OpleidingsOrkest en verricht daarvoor eveneens diverse werkzaamheden die met het reilen en zeilen van een goed functionerend orkest nodig zijn zoals overleg over te spelen muziekwerken; verdelen partituren onder de leden; betrokken bij de muziek- en organisatiecommissie; verzorgt de logistiek bij activiteiten (transport instrumenten/aansluiting stroom etc.).

De heer Winthagen is sinds 1988 actief lid van de Heemkunde Vereniging Klimmen. Hij is actief betrokken bij publicaties over verschillende onderwerpen betreffende de historie van Klimmen. Zo is hij ook redactielid van de werkgroep Historie, welke sinds 2000 regelmatig de periodiek “Rond de Sjprung” laat verschijnen. Ook brengt hij veel tijd door in de regionale archieven om daar informatie te vinden over de historie van Klimmen. Hij is daarnaast actief tijdens de op- en afbouw van evenementen en tentoonstellingen.

Sinds 1975 is de heer Winthagen lid, bestuurslid en werkend lid van Philatelistenvereniging ’t Fakteurke Mergelland-Klimmen. Hij heeft werkzaamheden verricht als algemeen bestuurslid en als penningmeester. Sinds 2006 is hij meewerkend lid. Dat houdt o.a. in dat hij meewerkt aan de organisatie van tentoonstellingen.

Mevrouw Marga Keijdener (63)

Mevrouw Keijdener is vanaf 1974 lid van het harmonie orkest (46 jaar!) van Koninklijke Harmonie de Berggalm Klimmen. In deze periode heeft zij diverse functies vervult:

- Lid van de muziekcommissie: regelen van muzikale activiteiten; opstellen muzikale jaaragenda voor de lange termijn; opstellen jaarprogramma/repetities/muzikale mededelingen etc..

- Lid en muzikant van het Jeugd/OpleidingsOrkest: naast spelend lid is zij betrokken bij de muziek- en organisatiecommissie. Ze organiseert diverse activiteiten voor de jeugd, zoals talentenjacht; spellenmiddag; jaarlijks kamp en jeugd play-inn.

Ze organiseert uitvoeringen in bijvoorbeeld zorgcentra en culturele instellingen.

Mevrouw Keijdener is tevens de linking-pin/intermediair tussen het Jeugd/OpleidingsOrkest en het bestuur van de harmonie.

 © Mevrouw Magda Keijdener

 

De heer Theo Treuen (78)

De heer Treuen is sinds 2004 vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Voerendaal.

In 2009 is hij toegetreden tot het bestuur.

Hij hield zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten zoals:

- de jaarlijkse boottocht;

- winkelen in winkelcentrum ’t Loon (vervoer en regelt dat winkels eerder, speciaal voor deze doelgroep, eerder open gaan);

- alle zaken rondom de jaarlijkse verkoop van loten.

Sinds 2013 is hij penningmeester. Hij regelt o.a. dat bijdragen van leden verzameld worden en juist geadministreerd. Tevens vergadert hij regelmatig met het bestuur en legt verantwoording af over de financiële zaken.

De heer Treuen werd in 1981 lid van de Ontspanningsvereniging Heerlen waar hij actief sportte als volleyballer.

In 1983 is hij toegetreden tot het bestuur en vervulde de functie van secretaris tot 2003. Hij verrichtte alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden.

Daarnaast organiseerde hij mede ieder jaar een volleybaltoernooi, dat bekend was in de hele Oostelijke Mijnstreek.

Verder is de heer Treuen sinds 1985 lid en bestuurslid van kerkkoor Jubilate Deo (voorheen Kerkkoor Kunrade).

Hij verricht(te) diverse vrijwilligersfuncties:

- lid van de muziek adviescommissie

- 2010-2018 bestuurslid

- lid van de Gregoriaanse Schola

- lid van het begrafeniskoor

- lid van de feestcommissie

- regelt de huldiging van jubilarissen en feestavond bij het Ceaciliafeest.

 © De heer Theo Treuen