Sector pleit voor gratis testen bij grote evenementen

Print
Sector pleit voor gratis testen bij grote evenementen

Afbeelding: ANP

De evenementensector wil dat gratis (snel)testen beschikbaar worden gesteld voor grootschalige evenementen. Op die manier kunnen die deze zomer veilig en verantwoord plaatsvinden met een volledige capaciteit, laten de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform weten.

Omdat de testcapaciteit schaars en kostbaar is adviseren de brancheorganisaties dat testen alleen worden ingezet bij evenementen waar het noodzakelijk is en moeten niet alle samenkomsten gelijk worden behandeld. Festivals en sportwedstrijden hebben volgens hen een andere aanpak nodig dan doorstroomlocaties als musea en dierentuinen.

Daarnaast willen de organisaties dat de testen gratis worden verstrekt „om tweedeling in de samenleving te voorkomen” en dat het een tijdelijke maatregel is. Het kabinet wil juist dat er een eigen bijdrage komt voor de testen.

De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform hebben onlangs over de testcapaciteit en testbewijzen bij evenementen een brief gestuurd naar de betrokken bewindspersonen en Tweede Kamerfracties.

In de Tweede Kamer wordt naar verwachting donderdag gedebatteerd over de testbewijzen. Het kabinet wil dat mensen een eigen bijdrage gaan betalen voor de testen, maar daar is de meerderheid van de partijen het niet mee eens. Bij het pilotprogramma Testen voor Toegang, waarbij bezoekers met een negatief testresultaat naar onder meer het theater en museum konden gaan, hoefden mensen niet zelf te betalen voor de testen.