Fors meer hypotheken met NHG-garantie afgesloten

 © Hollandse Hoogte / David Rozing

Den Haag
ANP

Het aantal hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten is afgelopen kwartaal met een vijfde gestegen.

Volgens NHG had de stijging te maken met de aangepaste regeling rond de overdrachtsbelasting, waardoor huizenkopers hun aankoop uitstelden tot na de jaarwisseling. Huizenkopers onder de 35 jaar hoeven sinds dat moment geen overdrachtsbelasting te betalen.

Consumenten die gebruikmaken van de NHG-regelingen betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil een lagere rente aan. De NHG is bedoeld om zekerheid te bieden bij calamiteiten, zoals baanverlies, ziekte of een scheiding. Als het huis in het geval van zo’n calamiteit moet worden verkocht, wordt de restschuld kwijtgescholden.

Garanties

In totaal werden in het eerste kwartaal 35.000 nieuwe garanties afgegeven. 24.000 daarvan waren voor de aankoop van een woning. Bij de rest ging het onder andere om woningverbeteringen waarvoor extra geld nodig was.

De toename van het aantal NHG-hypotheken ligt in lijn met de stijging van de woningverkopen. Zo steeg het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal met 29 procent. De verlaagde overdrachtsbelasting geldt sinds 1 januari en een verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 april voor jonge kopers bij een koopsom vanaf 400.000 euro. Dit alles zorgt wel voor een forse stijging van de woningprijzen.

Energie

Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn er op dit moment minder woningen te koop onder de NHG-grens van 325.000 euro. Voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen geldt een NHG-grens van 344.500 euro.

De sterke stijging van de prijzen noemt NHG een zorgelijke ontwikkeling. NHG wil de kostengrens niet te snel mee laten stijgen met de huizenprijzen, omdat de huidige methodiek juist stabiliserend werkt en minder volatiel en afhankelijk is van de schommelende huizenprijzen. Van alle woningen die verkocht zijn onder de NHG-grens wordt circa 70 procent met de garantie afgesloten.