Vastenactie kerk Schin op Geul levert meer dan duizend euro op voor kinderen in Kenia en Brazilië

 © ING Image

Schin op Geul

Het missiecomité van de parochie in Schin op Geul heeft tijdens de Vastenactie geld opgehaald voor kinderen uit Loitokitok (Kenia) en Rio de Janeiro (Brazilië) uit naam van de Sjinse projecten. Dit heeft een bedrag van 1.317,50 euro opgeleverd.

In het weekend van Pinksteren is traditioneel een tweede collecte in de kerk bestemd voor de Nederlandse missionarissen. Er zullen, buiten de collectebussen, mandjes staan waar geld in gedoneerd kan worden.