Wijzigingen afvalinzameling vanwege Hemelvaartsdag in Leudal, milieustation Roggel gesloten

 © Facebookpagina gemeente Roggel

Leudal

In verband met Hemelvaartsdag wijzigen de inzameldagen van het restafval in week 19 in de gemeente Leudal.

Het afval dat doorgaans op donderdag wordt ingezameld zal in deze week op vrijdag 14 mei worden opgehaald. Dit betekent dat de reguliere inzameling van het restafval op vrijdag wordt doorgeschoven naar zaterdag 15 mei.

Het milieupark in Roggel is gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei.