Overleg met belanghebbenden over aanpak provinciale wegen Nederweert

Voor fietsers en voetgangers wordt aan de overkant langs het kanaal een tunnel aangelegd om veilig de provinciale N275 over te kunnen steken. © De Limburger

Pieternel Kellenaers

Gemeente en provincie hebben belanghebbenden zoals omwonenden en grondbezitters uitgenodigd om mee te denken over de aanpak van knelpunten rond de provinciale N266 en N275 in Nederweert. Tot 10 mei kunnen mensen zich nog aanmelden.

Lees ook: Groen licht voor aanpak provinciale wegen in Nederweert

De plannen zoals die eind mei vorig jaar zijn goedgekeurd door de provincie, betreft een gezamenlijke aanpak voor een betere doorstroming van het autoverkeer en meer veiligheid voor fietsers zonder dat daar een extra randweg voor nodig is. In vier groepen kunnen inwoners, grondeigenaren en eigenaren van bedrijven meedenken over de maatregelen bij A2 en Randweg West en de nieuwe fietsbrug over de N275 bij het tankstation, de fietserstunnel bij de Randwegbrug, de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart en de verbetering van de rotonde bij Eind. In totaal hebben nu 15 mensen zich aangemeld om mee te praten, de meesten (8) hebben belangstelling voor de fietstunnel en de fietsbrug die moet aansluiten op de Schoolstraat (5). Om mee te denken over een nieuwe rotonde bij Nederweert-Eind hebben twee belangstellenden zich aangemeld.