Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen geïnstalleerd als kanunnik

Harry Quaedvlieg (rechts). © Bisdom Roermond

Geleen -

Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen is geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel, het belangrijkste adviesorgaan van bisschop Harrie Smeets.

Nick Bruls

Dat gebeurde tijdens een plechtige viering in de abdijkerk van Rolduc. Quaedvlieg werd eind vorig jaar al benoemd, maar omdat hij destijds in thuisquarantaine zat, liet de installatie nog even op zich wachten.

Zorgen

Bisschop Smeets wees de nieuwe kanunnik erop dat de zorgen voor het bisdom nu mede op zijn schouders rusten, waarna de pastoor de geloofsbelijdenis uitsprak en de belofte aflegde. Uit handen van kapittelvoorzitter Hub Schnackers kreeg Quaedvlieg zijn mozetta (manteltje) en bonnet (hoofddeksel) met paarse pluim.

Lees ook: Pastoor Peter van der Horst geïnstalleerd als kanunnik