Digitale vergaderig adviesraad wmo en participatiewet

 © Ing image

Roermond
Redactie

De Àdviesraad Wmo en Participatiewet van de gemeente Roerdalen heeft op woensdag 12 mei een online vergadering via Microsoft Teams.

Inwoners die de vergadering willen bijwonen, kunnen zich per mail aanmelden.

De adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Roerdalen die gebruikmaken van de Wmo en de Participatiewet.