Nederland dreigt controle op digitale beveiliging te verliezen

Print
Nederland dreigt controle op digitale beveiliging te verliezen

Afbeelding: ANP XTRA

Het kabinet moet ingrijpen om te voorkomen dat de economie te afhankelijk wordt van Amerikaanse en Chinese technologie.

Daarvoor waarschuwt de Cyber Security Raad (CSR) in een nieuw advies. De cyberdreigingen nemen toe en Nederland wordt steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de nationale en economische veiligheid van Nederland. Daarom moet digitale autonomie volgens de raad hoog op de agenda komen van de politiek.

Tijd dringt

Als Nederland niet ingrijpt, dreigt het zijn greep op de beveiliging van het internet te verliezen en eigen technologische kennis kwijt te raken, stelt de raad. De „tijd dringt” volgens het adviesorgaan dus „er moet én kan nu actie worden ondernomen om strategische autonomie te waarborgen”.

Nederland is voor zijn digitale diensten grotendeels afhankelijk van Amerikaanse bedrijven als Microsoft, Amazon, Google en Oracle. Deze afhankelijkheid brengt Nederland onder controle van andere landen, waarschuwt de raad. Hierdoor kan de overheid niet zelf de regels bepalen rond bijvoorbeeld spionage en privacy. Om die ontwikkeling tegen te gaan zou „digitale autonomie” centraal moeten staan in het kabinetsbeleid. Dit kan door strategisch waardevolle techbedrijven te steunen, zo nodig door het nemen van een belang, aldus de raad die is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

Onvoldoende op politie agenda

Lokke Moerel, lid van de raad namens de wetenschap, constateert dat digitale autonomie bij de EU zeer hoog op de agenda staat. „Daar is de urgentie echt doorgedrongen en dat zien we ook in de landen om ons heen. Als we in Europa een gesprekspartner willen zijn, zullen we op nationaal niveau een aantal stappen moeten zetten. Uitgangspunt daarbij dient te zijn: sterk in eigen huis, sterk in Europa, sterk in de rest van de wereld.”

Ook Gerrit van der Burg, lid van de raad namens de publieke sector vindt dat het onderwerp in Nederland nog onvoldoende op de politieke agenda staat. „Cybersecurity wordt tot nog toe vrijwel niet vanuit het bredere perspectief van strategische autonomie aangepakt. Dat moet echt anders en daarom komen we met dit advies.”