Schade door klussen: wat is wel en niet verzekerd?

Print
Schade door klussen: wat is wel en niet verzekerd?

Nederlanders zijn massaal aan het klussen geslagen. Eerder lieten we al weten dat klusbedrijven het enorm druk hebben in coronatijd. Er zijn echter ook veel Limburgse huishoudens die zelf aan de slag zijn gegaan. Twee linkerhanden kunnen nog wel eens wat schade veroorzaken in huis. Zijn mensen hiervoor verzekerd?

Schade aan de inboedel of opstal?

Schade door klussen kan de gedupeerde verhalen op de opstal- of inboedelverzekering. Allereerst is het belangrijk om te weten wat er precies beschadigd is. Onder de opstal van de woning valt alles wat nagelvast zit aan het huis. Hierbij kan men denken aan de keuken, het dak, een regenpijp op de schuur. Onder de inboedel verstaan we alle losse spullen in de woning. Denk hierbij aan de meubels of het laminaat. Soms is het niet duidelijk of de schade onder de inboedel of opstal valt. Het is daarom verstandig om de inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zo ontstaat er geen onduidelijkheid over bij welke verzekering de schade verhaald moet worden.

Wat is wel en niet verzekerd?

Of de schade vergoed wordt, is afhankelijk van de dekking van de verzekering. Schade die rechtstreeks ontstaan is door het klussen, is (meestal) niet verzekerd. Stel je haalt een draagmuur weg en hierdoor ontstaan schade, dan is de klusser hier niet voor verzekerd. Dit had hij of zij namelijk van tevoren kunnen weten. Veel opstalverzekeraars dekken daarom geen schade die ontstaat door verbouwen en/of klussen. Tenzij de gedupeerde een allrisk opstalverzekering heeft. Een allrisk opstalverzekering vergoedt in principe alle schades die onverwachts is ontstaan. Bijvoorbeeld schade door eigen onhandigheden. Als de schade niet rechtstreeks door het klussen is veroorzaakt, dan komt de gedupeerde meestal wel in aanmerking voor een schadevergoeding. Een voorbeeld: de klusser laat zijn gereedschapskist vallen en hierdoor raakt het laminaat beschadigd. Hiervoor kan de klusser zijn of haar inboedelverzekering aanspreken.

Klussen en de buren

Als mensen een grote verbouwing in of aan hun huis gaan doen, dan is het verstandig om de buren hiervan op de hoogte te brengen. Een goede buur is natuurlijk beter dan een verre vriend. Nog beter is om vooraf een nulmeting te laten doen. Dat houdt in dat een aannemer de bouwkundige staat van het huis vast legt vóórdat gestart wordt met de werkzaamheden. Bij eventuele schade kan de woningeigenaar dan bewijzen dat de schade er voor de verbouwing niet was. Uitgangspunt is dat de aannemer aansprakelijk is voor schade die hij veroorzaakt, dus ook voor schade bij de buren. Als er geen aannemer bij de verbouwing betrokken is, dan kan de schade via de aansprakelijkheidsverzekering verhaald worden.