Museum Echt neemt deel aan Museum TV

 © UitTipsLimburg

Echt
Rob Stikkelbroeck

Het Museum van de Vrouw in Echt krijgt een gemeentelijke subsidie van 5000 euro om deel te nemen aan het project Museum TV.

Doel van het project is om via kwalitatief hoogwaardige videoproducties kunst en cultuur online toegankelijk te maken voor publiek. Het Limburgs Museum in Venlo is kartrekker van Museum TV in Limburg en nodigt kleinere musea uit om deel te nemen. Omdat het Museum van de Vrouw zelf niet kapitaalkrachtig genoeg is om de kosten te dragen, is subsidie aangevraagd bij de gemeente. Die heeft laten weten daar positief tegenover te staan vanwege de vergroting van het publieksbereik door Museum TV. De gemeente bekijkt of het geld uit het potje voor coronamiddelen voor culturele instelling gehaald kan worden. Het Limburgs Museum draagt ook 5000 euro bij in de kosten.