Drie bijzondere acoliet aanstellingen op Eerste Pinksterdag in kerk van Terwinselen

Pastoor Frank Sweer en kunstenaar Martin Plag bij de muurschildering Maria ten Hemelopneming in de kerk van Terwinselen. © Bas Quaedvlieg / Archief De Limburger

De misdienaars Alisha Os, Tom Janssen en Rob Hermans worden zondag tijdens de H. Mis in de kerk van Terwinselen aangesteld tot acoliet. De dienst begint om 9.30 uur.

“Gezien hun achtergrond is dit bijzonder te noemen. In het verleden hebben zij te kennen gegeven, graag misdienaar te willen worden. Hiertoe heeft de parochie, met wat extra begeleiding, die mogelijkheid geboden”, schrijft pastoor Frank Sweer.

Alisha Os is verbonden aan Adelante in Houthem-St. Gerlach. Tom Janssen en Rob Hermans zijn beiden woonachtig in een van de woonvormen van Radar in Terwinselen.

“In de voorbije jaren zijn zij alle drie mogen groeien tot volwaardige misdienaars tijdens de zondagochtend vieringen, die zij steeds trouw zijn komen dienen.”