Ook eind deze week weer een productiestop bij VDL Nedcar door tekort aan onderdelen

De toegangspoort van VDL Nedcar. © Ermindo Armino

Born
Frans Dreissen

De beperkte beschikbaarheid van een onderdeel dat computerchips bevat, noopt VDL Nedcar deze week om de productie opnieuw twee dagen stil te leggen.

Tot en met woensdag kunnen op reguliere wijze Mini’s en BMW’s worden gebouwd. Daarna volgt wederom een productiestop, omdat onvoldoende onderdelen voorhanden zijn. „We zijn voortdurend in contact met BMW over de toelevering van onderdelen. De situatie wordt van week tot week beoordeeld”, aldus de woordvoerder van VDL Nedcar.

De directie wil in overleg met de ruim 3000 betrokken productiemedewerkers, de ondernemingsraad en de vakbonden kijken hoe de opgelopen achterstanden straks weggewerkt kunnen worden. Per dag gaat het om zo’n 500 tot 600 auto’s.

Over de enquête die onder de medewerkers is uitgezet met betrekking tot de werktijden, is wel al de nodige discussie ontstaan. De vakbonden hebben de directie laten weten dat de enquête een aantal zaken bevat dat strijdig is met de cao en de wet.