Is een Limburgse gemeente de meest toegankelijke van Nederland?

 © ING Image

Limburg

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is maandag 17 mei met de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland gestart. Een initiatief om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte te verbeteren.

Alle gemeenten in Nederland doen automatisch mee aan de verkiezing. Iedereen mag stemmen op een gemeente op de website meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar.

Meedoen

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel is gebleken dat dit gedeelte van de bevolkingsgroep vaak niet volwaardig mee kan doen in de samenleving. Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden.